Klinik Mühendislik

Klinik Mühendislik

 

Klinik mühendisliği gerçekten yeni bir daldır. Aslında klinik mühendisliği biyomedikal mühendisliğinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan bir mühendisliktir. 2. Dünya Savaşından hemen sonra mühendisler tıp ve biyoloji alanlarında çalışmaya yönelmişlerdi. AEMB’nin (Alliance for Engineering in Medicine and Biology) kayıtlarına göre biyomedikal mühendisliği ilk 1948’ de ortaya çıkmıştır. O yılda, ISA(Instrument Society of America )ve AIEE(American Institute of Electrical Engineers) den bir grup mühendis tıpta kullanılabilecek x-ray ve radyasyon cihazlarını İlk Medikal Elektronik Konferansında tanıttılar. Bu yıldan sonra biyomedikal mühendisliğinde çok hızlı bir gelişim başladı. [ devamı ]

Klinik Mühendisliğin Misyonu

klinik mühendisliği

Hastane bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere Hastanede oluşturulan tıbbi cihazların teslim alınması, sistemlerinin tanımlanması,
Hastanede bulunan cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,
Stok oluşturulan cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması,
Devreye alınan ve alınacak cihazların bakım föylerini ve kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonları tutulması,
Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,
Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır.
Hastane çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek ve yaptıkları işi kolaylaştırmak,
Hastanede mevcut aletlerin, cihazların ve sistemlerin tamirlerini, periyodik bakımlarını ve kalibrasyonlarını zamanında gerektiği şekilde yapmak,
Hastaların ve yakınlarının memnuniyetini artırıcı altyapı çalışmaları yapmak,
Sürekli eğitim prensibiyle, hastane başmühendisliğinde çalışan teknik personelin bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

Klinik Mühendisliğin Görevleri

klinikmuhendislik.com
 • 1- Hastanesi bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere
  hastanede oluşturulan tıbbi cihazların teslim alınması, sistemlerinin tanımlanması,
 • 2- Hastanede bulunan cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,
 • 3- Stok oluşturulan cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması,
 • 4- Devreye alınan ve alınacak cihazların bakım föylerini ve kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonları tutulması
 • 5- Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,
 • 6- Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır.

[ devamı 1. bölüm]

[ devamı 2. bölüm]

[ devamı 3. bölüm]

Klinik Mühendislik İş Akış Şeması

klinik mühendislik

İş Akış Şeması ile Klinik Mühendislik içindeki hizmet dağılımı düzenlenmektedir .

Klinik Mühendislik Birimi

  medikal cihaz
 • Biyomedikal teknolojilerin tedarik ve satış işlemlerinde dokümantasyon hazırlıklarına destek olunması, bu işlerin muayene kabul faaliyetlerinin yapılması veya organize edilmesi,
 • H.E.K. durumundaki biyomedikal teknolojilere yönelik kaynak geliştirme ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirilmesi,
 • Biyomedikal teknolojilerinin yatırım planlamalarına yönelik projelendirme, planlama ve analiz (ihtiyaç analizleri, fayda-maliyet analizleri gibi) işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Biyomedikal teknolojinin sürdürülebilir ve etkin teknik yönetiminin sağlanması ve finansal yönetimine destek olunması,
 • Tıbbi gaz sistemlerinin teknik servis ve yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Biyomedikal teknik hizmetler (kurulum, söküm, onarım periyodik bakım ve periyodik ölçümleme) in planlanması, uygulanması ve raporlanması faaliyetlerini gerçekleştirilmesi,
 • Biyomedikal risk değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Klinik hizmet alımlarında yer alan biyomedikal teknolojilerin verimlilik ve performans takibi ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Biyomedikal insan kaynağının yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Teknik personel ve kullanıcılarının biyomedikal cihazlar ile ilgili eğitimlerininplanlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Özel donanımlı araçlarda (evde sağlık araçları, hasta nakil ve acil müdahale ambulansları gibi) bulunan biyomedikal teknolojinin yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Biyomedikal envanter yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Özellikli diğer teknik hizmet alanları ile (yapı-inşaat, iklimlendirme, marangoz, elektrik, sıhhi tesisat gibi) koordinasyonun sağlanması,
 • İlgili birimler ile etkin iletişimin ve teknik desteğin sağlanması.

Kalibrasyon

Biyomedikal kalibrasyon

 

KALİBRASYON NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Kalibrasyon, “önceden belirlenmiş şartlar altında, bir ölçü aletinin veya ölçme donanımının gösterdiği değerler ya da bir ölçüm sonucu bulunan değerler ile ölçülerin bunlara karşı gelen ve bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemlerdir.”
Sağlık kuruluşlarındaki cihazlar için çok basit bir tabirle; “Tıbbi cihazların belirli tolerans değerleri arasında çalıştıklarının tespiti ve ölçümleridir”


"Kalibrasyon, onarım ya da ayarlama işlemi değildir." 
Kalibrasyonun bu konuda eğitim almış kişiler tarafından ve izlenebilirliği sağlanmış cihazlar ile yapılması şarttır. 
Kalibrasyonu yapacak olan personelin kalibrasyon cihazlarının eğitimleri dışında, kalibrasyonu yapılacak cihazları da kullanılabilmesi gereklidir. Her sağlık kuruluşunda çok çeşitli marka ve modelde cihaz olması kalibrasyonu yapacak kişinin eğitim ve tecrübesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.


"Sadece Biyomedikal Kalibrasyon" 
Temeli aynı mantığa dayalı olsa da biyomedikal kalibrasyonu endüstriyel kalibrasyondan ayırmak gerekir. Bu konudaki en önemli fark insan hayatıdır. Kalibrasyonu doğru şekilde ve konusunda uzman kişiler tarafından yapılmamış bir tıbbi cihaz, telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebebiyet verebilir.
Biyomedikal cihazlar üzerindeki uzmanlık sayesinde, cihazların kalibrasyonları yapılırken bir yandan da kullanıma yönelik tavsiye ve önerilerde bulunarak cihazların daha uzun ömürlü, verimli ve güvenli bir şekilde kullanılmaları sağlanmaktadır. [ devamı ]