Döküman

BİYOMUT 2016

BİYOMUT 2016

Döküman, Haberler
Bilimsel Program ve Bildiriler Kitabına ulaşmak için burayı tıklayınız (PDF 570 Sayfa) Türkiye'nin en kapsamlı ulusal kongresi Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Seferihisar'da gerçekleştirildi. Kongrede 420 bilim insanı  hazır bulundu. Kongrede, biyomedikal, elektrik - elektronik, mekatronik, biyomekanik, doku mühendisliği, klinik mühendislik, yazılım mühendisliği, tıp teknolojileri, genetik, kimya alanındaki sektörün lider firmaları ile bir araya gelen genç araştırmacılar da kariyer imkanı yakaladı. HASTANELERDE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ İSTİHDAMI ŞART Biyomedikal Mühendisliği'nin yeni fakat hızla gelişen bir meslek dalı olduğunu , Kamu Hastaneler Birliği bünyesindeki tüm hastanelerde eksikliği hissedilen Biyomedikal veya Klinik Mühendislik yapılanmalarına önem veril
TIPTEKNO 2016 Bildirileri (Tiptekno 2016 Proceedings)

TIPTEKNO 2016 Bildirileri (Tiptekno 2016 Proceedings)

Döküman
Cramer-Rao Alt Sınırı ile Elektrogastrogram Sinyallerinden Özbağlanım Parametrelerinin Belirlenmesi Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu, Emre Çelikzencir, Gülten Can Sezgin ve Mustafa Alper Yurci Aritmi Vuru Tespiti için Morfolojik Tabanlı Öznitelik Çıkarma Merve Dogruyol Basar, Soner Kotan, Niyazi Kılıç ve Aydın Akan Kalp Hızı Değişkenliği Frekans Alanı Ölçümleri ile Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Önceden Kestirimi Ali Narin, Yalçın İşler ve Mahmut Özer Solunum Sesleri Yardımıyla Uyku Apnesi Tespit Edilmesi Bekir Doğan ve Tamer Ölmez Sınav Öncesi ve Sınav Sonrası Öğrencilerde Elektrookülogram Sinyallerinin Analizi Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu ve Mustafa Yasin Esas Farklı Kaynaklara Entegre İşitme Testi Cihazı Tasarımı Yalçın İşler ve Yiği
TIPTEKNO 2015 Bildirileri (Tiptekno 2015 Proceedings)

TIPTEKNO 2015 Bildirileri (Tiptekno 2015 Proceedings)

Döküman
Major Depresyonlu Hastaların EEG Sinyallerinin Kaotik Özniteliklerle İncelenmesi Saime Akdemir Akar, Sadık Kara, Sümeyra Agambayev ve Vedat Bilgiç EKG Sinyalinden Doğru Kalp Atım Hızı Algılama için Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Gürültü Giderme Hülya Kodal Sevindir, Süleyman Çetinkaya ve Ömer Şayli Hücre Dışı Kayıtlarda Aksiyon Potansiyellerinin “Kırpma Eşikleri” Kullanılarak Belirlenme Murat Okatan ve Mehmet Kocatürk Kırpma Eşikleri’nin Aksiyon Potansiyeli Sıklığına Bağımlılığı Murat Okatan ve Mehmet Kocatürk Beyin MR Görüntülerinden Bilgisayar Destekli Tümör Teşhisi Sistemi Ali Ari, Nuh Alpaslan ve Davut Hanbay Lezyon Kenarlarının Fourier Tanımlayıcıları Kullanılarak Cilt Lezyonlarının Sınıflandırılması Enes Albay ve Mustafa Kamaşak Sayısal Mamogram Görüntüde Bilgisaya
TIPTEKNO 2014 Bildirileri (Tiptekno 2014 Proceedings)

TIPTEKNO 2014 Bildirileri (Tiptekno 2014 Proceedings)

Döküman
Nefes Analizleri için Lazer-Temelli Biyomedikal Gaz Sensörlerinin Geliştirilmesi İsmail Bayraklı ve Hatice Akman Kenar Tabanlı Düzey Kümeleriyle Otomatik Tıbbi İmge Bölütleme Bekir Dizdaroğlu Spor Yapan Bireylerde Elektromiyogram Sinyallerinin Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Sınıflandırılması Çiğdem Gülüzar Acer, Fatma Latifoğlu, Kübra Eset ve Hacer Kuduz Kabızlık Tanısı için Elektronik Bir Sistem Tasarımı Eren Mert ve Sadık Kara Kenar Tabanlı Düzey Kümeleriyle Tıbbi İmge Bölütleme İçin Mobil Uygulama Bekir Dizdaroğlu, Asiye Kengil ve Balkıza Topaloğlu EKG Vurularının Tip-2 Bulanık Öbekleştirme Algoritması ile Öbekleştirilmesi İpek Toker, Berat Doğan ve Sedef Kent Pınar Eyleyicileri Kontrol Etmek için EOG Temelli bir Elektronik Devre Tasarımı Anıl Ayvaz ve Gökhan Erta

Tıp Elektroniğine Giriş

Döküman, Tıbbi Cihaz
Bu eserin Tıp elektroniği konusunda, Türkçe olarak yazılmış bir kaynak eser olarak, gerek üniversitemizde Tıp Elektroniği alanında eğitim gören öğrenciler ve gerekse bu alanda çalışan teknik elemanlara yararlı olacağı inancındayız. Bu eserin oluşmasında emeği geçen çok sayıda öğrenci, Araştırma Görevlisi ve Fakülte personeli bulunmaktadır. Hepsine ve özellikle Doç. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLUna, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi elemanlarından Müh. Hayati EŞME’ye, Fakültemiz Teknik Ressamlarından Ayla ZORLU’ya ve Elif AVa, Ofset Atölyesi çalışanlarına, Yard. Doç. Dr. Tamer ÖLMEZ’e, Araştırma Görevlisi Yük. Müh. Zümray DOKUR’a ve Araştırma Görevlisi Satı EROGLUER’e teşekkür ederiz. İstanbul, Ekim 1995 Ertuğrul YAZGAN Mehmet KORÜREK Emeği geçen kişilere Teşekkürler GENEL TANIMLAR