Ege Üniversitesi Klinik Mühendislik

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mühendisliği

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mühendisliği

Ege Üniversitesi Klinik Mühendislik, Klinik Mühendislikler
Amerikan Klinik Mühendisliği Kolejinin (ACCE)  tanımıma göre “Hasta bakımını, uygulamalı mühendislik ve yönetim kabiliyetiyle birleştiren, geliştiren ve sağlık teknolojisiyle destekleyen profesyonellerin çalıştığı mühendislik dalı Klinik Mühendisliğidir. 20 Metrekarelik kalibrasyon merkezinde yaklaşık her  yıl 4000 çihaz kalibre edilmesi hedeflenmiştir. GÖREVLERİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline kullandıkları cihazlar hakkında bilgi verirler ve yardımcı olurlar. Tıbbi cihazların envanterini düzenler. Hastanedeki cihazların bakım onarım ve kalibrasyonunu üstlenir. Tıbbi cihaz alımlarında ve bakımlarında rekabetçi teknik şartnameler hazırlar. Sağlık ekibinin bir parçası gibi çalışır. Mevcut medikal teknolojisinin yarar