Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu

Tıbbi Cihazlarda Kalibrasyon

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu
Sağlık kuruluşlarında kullanılan tıbbi cihazlar, ilgili kliniklerde çalışan hekimlerin kullanım amaç ve ihtiyaçlarına göre,teknik şartnameler hazırlanarak,satın alma birimleri tarafından belirli satın alma yöntemleri ile alınmaktadır. Birçok sağlık kuruluşlarında yeni alınan cihazlar doğru çalıştığı kabul edilerek kullanılmaktadır.Hâlbuki bu cihazların birçoğu farklı ülkelerde,farklı iklim koşullarında üretilmektedir.Ayrıca cihazların sevkiyatı için deniz, kara ve hava yolu kullanılmaktadır. Doğru olarak çalıştığını kabul ettiğimiz bu cihazlar hava yolu ile gelirken yaklaşık 70 °C’ye varan sıcaklığa veya kara yolu ile gelirken sarsıntılara maruz kalabilmektedir. Bu olumsuz koşullara maruz kalan tıbbi cihazların, gerçek ölçüm değerlerinden ne kadar sapma yaptığı mutlaka ölçümlenmelidir. Ye
Kalibrasyonu Yapılması Gereken Bazı Tıbbi Cihazlar

Kalibrasyonu Yapılması Gereken Bazı Tıbbi Cihazlar

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu
Anestezi Cihazı Kalibrasyonu Anestezi Cihazı + Vaporizatör Kalibrasyonu Defibrilatör Kalibrasyonu Elektrokoter Kalibrasyonu Hastabaşı Monitör Kalibrasyonu Otomatik Mikropipet Kalibrasyonu Pacemaker (Harici Kalp Pili) Kalibrasyonu Ventilatör (suni solunum cihazı) Kalibrasyonu Beslenme Mama Pompası Kalibrasyonu Buhar Otoklav Kalibrasyonu Cerrahi Aspiratör Kalibrasyonu Enjektör Pompası Kalibrasyonu Hemodinami Monitörü Kalibrasyonu Isıtıcı - Soğutucu Kalibrasyonu Kal Alma-Çalkalama Cihazı Kan Bankası Dolabı ve Isıtıcı Kalibrasyonu Otomatik Turnike ( Pnömatik ) Kalibrasyonu Pulseoximetre (Spo2)  Kalibrasyonu Ritim Holter Kalibrasyonu Tansiyon Holter Kalibrasyonu İnfüzyon Pompası Kalibrasyonu Solunum Fonksiyon Test Cihazı (Spirom
Ölçme , Metroloji ve Kalibrasyon Nedir?

Ölçme , Metroloji ve Kalibrasyon Nedir?

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu
Ölçme bir büyüklüğün değerini tespit etmek amacıyla yapılan bir dizi işlemdir.Sağlıkta, sanayide teknolojide, bilimde, eğitimde, ekonomide, ekolojide kısacası hayatın her safhasında ölçme önemli bir gerekliliktir. Doğru karar vermek için doğru bilgi lazımdır. Doğru bilgi elde etmek için doğru ölçüm gereklidir. Her meselede ölçme sonra karar verme gereği vardır. Kalite metroloji hizmetlerine bağlıdır. Hangi parametreleri hangi doğrulukta ölçmemiz gereklidir? Ölçme işlemini ne derece yapıyorsak o kadar doğru karar veririz. Ölçme işleminin doğruluğu aşağı yukarı veya yaklaşık olarak değil, toleranslarıyla birlikte tam olarak belirlenmesi gereklidir. Ölçme işlemi ucuz değildir. Bu nedenle hangi seviyede bir ölçme yapılacağının tespit edilmesi ve buna uygun ölçme cihazının belirlenip temi
Kalibrasyon Nedir ?

Kalibrasyon Nedir ?

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu
Kalibrasyonun Tanımı Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir. Test cihazında herhangi bir sapma varsa bu kalibrasyon sertifikasında belirtilir. Kalibrasyon ayarlama veya arıza giderme işlemi değildir, sapmalı ölçen bir cihazın sapmasını belirleme sürecidir. Kalibrasyonun tarihçesi Türkiye’de ilk kez 1981 yılında Başbakanlığın talimatıyla TÜBİTAK tarafından sanayiinin ihtiyacına yönelik olarak kalibrasyon ile ilgili bir fizibilite çalışması yapılmış, 1988 yılında TSE tarafından ikincil seviye laboratuvar kurularak kalibrasyon hizmeti vermeye başlamıştır. Cihazların imalatçı t
Kalibrasyon Ölçüm Parametreleri ve Periyotları

Kalibrasyon Ölçüm Parametreleri ve Periyotları

Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu
Kalibrasyon periyodu; Uzman personel tarafından, üretici tavsiyesi, cihazın kullanım koşulları, kullanım sıklığı ve risk durumu göz önünde bulundurularak belirlenir. Kalibrasyon periyodu dolduğunda, Cihaz herhangi bir sebeple tamire gittiğinde, Cihaz darbeye maruz kaldığında, kalibrasyon işlemi geçersizdir. Güvenliği etkileyen ve karar verme aşamalarında kullanılan (Deney, Muayene, Arge, İzleme, Teşhis, Tedavi vb. )  tüm cihazlar kalibrasyona tabi tutulmalıdır. ÖLÇÜM PROSEDÜRLERİ OLARAK TS-EN ISO ECRI INSTITUTE BIOMEDICAL BENCHMARK AAPM ( Association of American Physics Medicine) IPEM PROSEDÜRLERİ BAZ ALINDIĞINDA Cihaz Adı Kalibrasyon Ölçüm Parametreleri Periyot 4 KANALLI TENS CİHAZI Kalibrasyon Ölçümü Performans Testi; Frekans, Akım, Genlik,