Görev Tanımları

Klinik Mühendislik Arıza ve Onarım Biriminin Görevleri

Klinik Mühendislik Arıza ve Onarım Biriminin Görevleri

Görev Tanımları
 Hastanesi bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere Tıbbi cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi,  Hastane bünyesinde bulunan ve Cihaz Takip Sistemine kaydedilen Tıbbi cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması ve güncellenmesi,  Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,  Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır.  Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek.  Arıza ve Onarım sırasında kullanılması muhtemel olan alet se
Klinik Mühendislik Akreditasyon ve Ölçüm Biriminin Görevleri

Klinik Mühendislik Akreditasyon ve Ölçüm Biriminin Görevleri

Görev Tanımları
 Araştırma Hastanesi bünyesinde Cihaz Takip Sisteminde (CTS) oluşturulan Tıbbi cihaz Stokuna göre kalibrasyon kayıt bilgilerinin tutulması,  Devreye alınan ve alınacak cihazların kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonları tutulması veya güncellenmesi,  Klinik Mühendislik hizmetlerin çalışma standartlarının, politika ve prosedürlerinin oluşturulmasına öncülük etmek ve bu doğrultuda performansı yönetmek,  Klinik Mühendislik hizmetlerinde ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamaktır  Akreditasyon çalışmaları ve devamında gerekli alet ve dokümanların temini için çalışma yapmak,  Kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek  Servis sorumlusu ile bi
Klinik Mühendislik Görev Tanımı ve Sorumluluk Alanı

Klinik Mühendislik Görev Tanımı ve Sorumluluk Alanı

Görev Tanımları
1- Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda yapacağı işler ile ilgili kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dair bilgileri edinmek. 2- Bakım veya kalibrasyon sırasında kullanılması muhtemel olan alet setini almak, kullanılacak sarf malzemelerini hastane deposundan temin etmek 3- Servis sorumlusu ile birlikte bakım veya kalibrasyon yapılacak bölgedeki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak 4- Cihazların bakım veya kalibrasyon hizmetlerinin maliyet analizlerini yaparak verimliliklerini kontrol etmek. 5- Cihazların tamir, bakım veya kalibrasyon nedeni ile oluşan down-time (cihazın çalışmama süresi) süresini minimum seviyede tutmak 6- Bakım veya kalibrasyon faaliyetleri sonucu oluşan verilerin kolayca erişilebilecek bir şekilde dosyalanmasını sağlamak 7- Bak
Klinik Mühendislik Bakım ve Tedarik Biriminin Görevleri

Klinik Mühendislik Bakım ve Tedarik Biriminin Görevleri

Görev Tanımları
- Hastane bünyesindeki cihazlarda sorunsuz ve kaliteli sağlık hizmetleri verilmesini desteklemek üzere alımı yapılan tıbbi cihazların teslim alınması, CTS’ye envanter olarak tanımlamak veya güncellemek, - Hastanede bulunan cihazların kullanma talimatlarının kullanıcılara brife edilmesi, - Satın alınması tamamlanan Tıbbi cihazların listelenmesi, envanter ve kayıt bilgilerinin tutulması, - Satın alınması veya bakım sonrası Devreye alınan ve alınacak cihazların bakım föylerini ve kalibrasyon bilgilerinin incelenerek kalibrasyon gerekli dokümantasyonlarının tutulması - Klinik Mühendislik hizmetlerinden olan Bakım ve Tedarike yönelik ortaya çıkan sorunları çözümlemek, eksikleri tamamlamak, - Klinik Mühendislik birimi çalışma planı doğrultusunda kritik cihaz ihtiyaçları ve özelliklerine dai
Klinik mühendislik

Klinik mühendislik

Görev Tanımları
Klinik mühendisliği biyomedikal mühendisliğinin gelişmesi sonucu ortaya çıkan bir mühendisliktir. 2. Dünya Savaşından hemen sonra mühendisler tıp ve biyoloji alanlarında çalışmaya yönelmişlerdi. AEMB’nin (Alliance for Engineering in Medicine and Biology) kayıtlarına göre biyomedikal mühendisliği ilk 1948’ de ortaya çıkmıştır. O yılda, ISA(Instrument Society of America )ve AIEE(American Institute of Electrical Engineers) den bir grup mühendis tıpta kullanılabilecek x-ray ve radyasyon cihazlarını İlk Medikal Elektronik Konferansında tanıttılar. Bu yıldan sonra biyomedikal mühendisliğinde çok hızlı bir gelişim başladı. 1968’de beş topluluk – ISA, IEEE (the Institute for Electrical and Electronic Engineers), ASME (American Society of Mechanical Engineers), AICE (American  Institute of Chemica