Klinik Mühendislikler

Gazi Üniversitesi – BİYOKAM

Gazi Üniversitesi – BİYOKAM

Klinik Mühendislikler
Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili diğer bölümler arasında bilimsel işbirliğini artırmak, Klinik uygulamaya yönelik  projeler geliştirmek, Tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik kalibrasyon ve eğitim hizmeti vermek, maksadıyla 01.02.2004 tarihinde kurulmuştur.Kurulduğu tarihten bu yana hizmetlerini sürdüren Merkezimiz Şubat 2011’den itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki 280 m2‘lik yeni yerleşkesinde bu hizmetlerine devam etmektedir. Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi bünyesinde halihazırda ; Kalibrasyon hizmetlerinin verildiği 6 adet Laboratuvarı Araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü araştırma laboratuvarı Eğitim faaliyetleri için ise 20 kişilik tam donanımlı bir eğitim salonu bulun
Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Klinik Mühendislikler
3 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yönetmeliği yayımlanan Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERKAM)'ın bina inşaatını HASÇELİK Şirketler grubu üslenmiştir. Mart 2010’da temeli atılan binamız, Ocak 2011’de bitirilerek üniversitemize bağışlanmış ve 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün katılımıyla 11 Nisan 2011 tarihinde resmi açılışı yapılan merkezimiz hizmet vermeye başlamıştır. Hayırseverler aynı zamanda kalibrasyon ve eğitim-öğretim laboratuvarlarında kullanılacak olan cihazları da üniversitemize bağışlamışlardır. Merkezimizin laboratuvar ve atölyelerini içeren bina kapalı alanı yaklaşık olarak 1400 m2’dir. Merkezimizin temel amaçları; tıbbi teşhis ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin geliştirilmesinde, bakımında ve işletilmesinde mühend
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Biyomedikal Bölümü

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Biyomedikal Bölümü

Klinik Mühendislikler
Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yedi kat artmıştır. Teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve çeşitlenmesi, ileri teknolojiye sahip cihazların teşhis ve tedavi amacıyla yoğun olarak kullanılması, tıbbi cihazların Biyomedikal Mühendisliği alanında yetkin bir ekip tarafından teknik takibini, verimli kullanılmasını ve performans değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2005 yılında yaptığı düzenleme ile “Yataklı Tedavi Kurumlarının bünyesinde Biyomedikal Hizmetler ve Kalibrasyon Birimi kurulması veya bu hizmetleri bir başka kurumdan satın alınması” koşulu da böyle bir birimin kurulması gerektirmektedir. Üniversitemizde de bu amaçla
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – BİYOMEDKAM

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi – BİYOMEDKAM

Klinik Mühendislikler
Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BİYOMEDKAM) Yaklaşık 1250 m2 'lik alanda hizmete girmiş olan Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi; Merkezimizin Laboratuvar Olanakları Temiz Oda Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarı Sterilizasyon Kütle Kalibrasyon Laboratuvarı Hacim Kalibrasyon Laboratuvarı Boyut Kalibrasyon Laboratuvarı Doku Mühendisliği Laboratuvarı Biyoteknoloji Laboratuvarı Biyomoleküler ve Genetik Laboratuvarı Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Laboratuvarı Elektriksel Güvenlik Kalibrasyon Laboratuvarı   Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları Yaklaşık 1245m2lik alanda hizmet veren merkezimizin amaçları; medikal sistem ve cihazların kalibrasyon, validasyon, ölçme, test, ayar ve kontrol 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mühendisliği

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mühendisliği

Ege Üniversitesi Klinik Mühendislik, Klinik Mühendislikler
Amerikan Klinik Mühendisliği Kolejinin (ACCE)  tanımıma göre “Hasta bakımını, uygulamalı mühendislik ve yönetim kabiliyetiyle birleştiren, geliştiren ve sağlık teknolojisiyle destekleyen profesyonellerin çalıştığı mühendislik dalı Klinik Mühendisliğidir. 20 Metrekarelik kalibrasyon merkezinde yaklaşık her  yıl 4000 çihaz kalibre edilmesi hedeflenmiştir. GÖREVLERİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline kullandıkları cihazlar hakkında bilgi verirler ve yardımcı olurlar. Tıbbi cihazların envanterini düzenler. Hastanedeki cihazların bakım onarım ve kalibrasyonunu üstlenir. Tıbbi cihaz alımlarında ve bakımlarında rekabetçi teknik şartnameler hazırlar. Sağlık ekibinin bir parçası gibi çalışır. Mevcut medikal teknolojisinin yarar