Şartname Örnekleri

Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

Bakım Onarım Teknik Şartnamesi

Şartname Örnekleri
Bakım Onarım Teknik Şartname Örneği: ........................................HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde -1 : TANIMLAR VE KISALTMALAR İş bu Görüntüleme cihazlarının Parçalı Bakım Onarım Teknik Şartnamesinde (bundan böyle "ŞARTNAME" olarak tanımlanacaktır.) yer alan aşağıdaki terimler karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir. İdare                          :........................................Hastanesi Firma                         :Bakım Onarım işlerini yapacak Yüklencici Cihaz                          :Bakım Onarımı yapılacak  EK_1 deki Tıbbi Cihazlarını İşin Süresi                  : İhale dökümanında belirtilen sözleşme süresidir. Bakım                        :Cihazların performansını korumak ve tam kapasite ile çalışmal