Mevzuat

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Mevzuat
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması İle İlgili Kılavuz Ve Eğitimlere İlişkin Duyuru 25.07.2015 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” 23.01.2017 tarihli ve E.226 sayılı Makam Oluru ile güncellenmiştir. http://www.titck.gov.tr/Mevzuat/MevzuatGetir?id=2226 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında ekte belirtilen 8 alanda eğitim müfredatı yayımlanmıştır. 1. Sorumlu Müdür 2. Uzman a. Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir b. X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri c. Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri d. Solunum Sistemleri e. Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri f. Elektro Terapi Siste
Yönetmelikler

Yönetmelikler

Mevzuat
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği GÜNCELLENME TARİHİ : 20/10/2016 Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik 25 Haziran 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29397