Tıbbi Cihaz

Tıbbi Cihaz Takip Yazılımı

Tıbbi Cihaz Takip Yazılımı

Tıbbi Cihaz
Hastanede mevcut tıbbi cihazların takibi için Kullanılacak yazılımın aşağıda belirtilen askari koşulları sağlaması gerekmektedir .  Cerrahi alet takip modülüne uyumlu olmalıdır . Analiz Arıza Analizleri Aylara göre arıza sayıları Arıza türüne göre arıza sayıları Hastane bölümlerine göre arıza sayıları Arıza türüne göre arıza oranları Arıza türü yüzdesel oran Aylara göre arıza maliyetleri Aylara göre tamir süreleri Tamir hedefine uyum oranı Kullanıcı hatası oranları Aylık bazda tesis personeli tarafından giderilen arıza oranları Tesis personelinin arıza giderme yüzdesi Aylık bazda müdahale süresi analizi Müdahale hedefine uyum yüzdesi analizi Müdahale süresini aşan iş emirleri analizi (toplam arıza sayısı, müdahale süresini aşan, yüzdese

Tıp Elektroniğine Giriş

Döküman, Tıbbi Cihaz
Bu eserin Tıp elektroniği konusunda, Türkçe olarak yazılmış bir kaynak eser olarak, gerek üniversitemizde Tıp Elektroniği alanında eğitim gören öğrenciler ve gerekse bu alanda çalışan teknik elemanlara yararlı olacağı inancındayız. Bu eserin oluşmasında emeği geçen çok sayıda öğrenci, Araştırma Görevlisi ve Fakülte personeli bulunmaktadır. Hepsine ve özellikle Doç. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLUna, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi elemanlarından Müh. Hayati EŞME’ye, Fakültemiz Teknik Ressamlarından Ayla ZORLU’ya ve Elif AVa, Ofset Atölyesi çalışanlarına, Yard. Doç. Dr. Tamer ÖLMEZ’e, Araştırma Görevlisi Yük. Müh. Zümray DOKUR’a ve Araştırma Görevlisi Satı EROGLUER’e teşekkür ederiz. İstanbul, Ekim 1995 Ertuğrul YAZGAN Mehmet KORÜREK Emeği geçen kişilere Teşekkürler GENEL TANIMLAR