Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Mühendisliği

klinik-muhendislik-01

Amerikan Klinik Mühendisliği Kolejinin (ACCE)  tanımıma göre “Hasta bakımını, uygulamalı mühendislik ve yönetim kabiliyetiyle birleştiren, geliştiren ve sağlık teknolojisiyle destekleyen profesyonellerin çalıştığı mühendislik dalı Klinik Mühendisliğidir.

20 Metrekarelik kalibrasyon merkezinde yaklaşık her  yıl 4000 çihaz kalibre edilmesi hedeflenmiştir.

GÖREVLERİ:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorlara, hemşirelere ve sağlık personeline kullandıkları cihazlar hakkında bilgi verirler ve yardımcı olurlar.
Tıbbi cihazların envanterini düzenler.
Hastanedeki cihazların bakım onarım ve kalibrasyonunu üstlenir.
Tıbbi cihaz alımlarında ve bakımlarında rekabetçi teknik şartnameler hazırlar.
Sağlık ekibinin bir parçası gibi çalışır.
Mevcut medikal teknolojisinin yararını yükseltir ve uzatır.
Danışmanlık hizmeti verir

TIBBİ CİHAZLARIN;
Test işlemlerini yapar ve periyotlarını belirler,
Bakım işlemlerini yapar ve periyotlarını belirler,
Kalite kontrollerini yapar ve periyotlarını belirler,
Performans ölçümlerini yapar ve periyotlarını belirler,
Kalibrasyon hizmetlerini yapar ve periyotlarını belirler.
Tıbbi cihazların envanter ve takip yönetimini yapar.
Tıbbi cihazlara ait bütün iş akışlarına uygun kalite formları tasarlar ve işlemlerinin tamamını kayıt altında tutar.
Tıbbi cihaz, tıbbi cihaz aksesuarı ve tıbbi cihaz yedek parçası için depo sistemi kurar ve yönetir.

KATMA DEĞERİ

DOĞRU SERVİS: Envanterdeki tüm cihazların doğru ve güvenilir bir şekilde teknik servis hizmeti almasının sağlanması.
EKSİKSİZ ÇALIŞMA: Envanterde ki tüm cihazların uluslararası standartların ve üretici firmalar tarafından öngörülmüş teknik spesifikasyonlarına uygun olarak çalışmakta olduklarının garantisi.
EKONOMİK ÖMÜR: Cihazların koruyucu periyodik bakımlarının yapılarak kullanım ömrünün yıllık ortalama % 40 uzatılması.
SATINALMA: Cihaz aktivasyon durumunu takip ederek ve yenilemesini yaparak satın alma masraflarını % 35 düşürülmesi.
SERVİS MASRAFLARI: Cihazlara yapılan koruyucu bakım ve tamirlerin kontrol altında tutulması nedeniyle teknik servis masraflarının % 65 azalması.
VERİMLİ KULLANIM: Düzenli kullanıcı eğitimleri yapılarak, bilinçli cihaz kullanımının sağlanması ve bu sayede hastane cihaz sisteminin 365 gün 24 saat prensibine göre ekonomik ve verimli kullanılması.

Bir Cevap Yazın