Gazi Üniversitesi – BİYOKAM

Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili diğer bölümler arasında bilimsel işbirliğini artırmak,
Klinik uygulamaya yönelik  projeler geliştirmek,
Tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik kalibrasyon ve eğitim hizmeti vermek,
maksadıyla 01.02.2004 tarihinde kurulmuştur.Kurulduğu tarihten bu yana hizmetlerini sürdüren Merkezimiz Şubat 2011’den itibaren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki 280 m2‘lik yeni yerleşkesinde bu hizmetlerine devam etmektedir.

Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi bünyesinde halihazırda ;

Kalibrasyon hizmetlerinin verildiği 6 adet Laboratuvarı
Araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü araştırma laboratuvarı
Eğitim faaliyetleri için ise 20 kişilik tam donanımlı bir eğitim salonu
bulunmaktadır.

Kapasitesini sürekli artıran Merkezimiz şuan için kalibrasyon konusunda eğitim almış 5 adet teknik personel ve sahip olduğu 30 adet kalibratör ile 22 farklı türdeki cihazın kalibrasyonunu gerçekleştirebilmektedir. Hastanedeki mevcut cihazların kalibrasyon hizmeti veren merkezimiz, alınacak yeni kalibratörler ile kalibrasyon hizmet çeşitliliğini genişleterek bu sayıyı daha da artırmayı hedeflemektedir. Kalibrasyon laboratuvarının uluslararası izlenebilirliğinin sağlanması ve akredite edilmesi maksadıyla gerekli çalışmalar tamamlanmış, akreditasyon için Türkiye Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) müracaat edilme noktasına gelinmiştir.

Merkezin Faaliyet Alanları :

İlgili bilim dalları (tıp fakültesinde mevcut bilim ve ana bilim dallarıyla elektrik–elektronik mühendisliği bölümü biyomedikal bilim dalını kapsar) arasında koordinasyon ve iş birliği sağlayarak biyomedikal konusunda uygulama ve araştırmaların yapılacağı bir ortam temin etmek,
Gazi Üniversitesi bünyesinde kalibrasyon laboratuvarı kurmak ve kalibrasyon hizmeti vermek,
Biyomedikal konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
Biyomedikal cihaz tasarımları yapmak ve prototipler geliştirmek,
Biyomedikal kalibrasyon konusunda eğitim hizmeti vermek,
Program ve projeler geliştirmek,
Hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,
Ulusal ve uluslar arası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek,
Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak

Web Sitesi

Bir Cevap Yazın