Hastanelerde Biyomedikal Klinik Mühendislik Hizmetlerinin Tıbbi Cihaz Kullanıcıları Ve Yöneticiler Bazında. Değerlendirilmesi

Hastanelerde Biyomedikal Klinik  Mühendislik Hizmetlerinin Tıbbi Cihaz Kullanıcıları Ve Yöneticiler Bazında Değerlendirilmesi Ve DEÜ Hastanesi Uygulaması

[pdfgoster src= “http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/11749/189702.pdf ” width=”700″ height=”700″]

Bir Cevap Yazın