TimeLine Layout

Temmuz, 2020

 • 5 Temmuz

  Malzeme ve Cihaz Yönetimi

  Kod Standart 1 DMC01 Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır. Kod Değerlendirme Ölçütü DMC01.01 Malzeme ve cihazların yönetimine ilişkin doküman bulunmalıdır. Dokümanda asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: o Malzeme ve …

  Devamı »
 • 5 Temmuz

  TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

  SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA “TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ”  Amacı, hastanede sağlık hizmeti sunumuna yönelik kullanılan malzeme ve cihazların, hasta ve çalışan ihtiyaçları gözetilerek temini ile güvenli, verimli ve etkin kullanımı olan “Malzeme ve Cihaz …

  Devamı »

Ocak, 2020

 • 31 Ocak

  KALİBRASYONA DAHİL TIBBİ CİHAZLAR LİSTESİ VE ÖLÇÜM PERİYOTLARI

  Günümüzde hastalıkların teşhis ve tedavisinde biyomedikal cihazların katkısı giderek artmaktadır. Kullanılan cihazlar doğru, güvenilir olmalı ve hatasız bir şekilde ölçüm yapmalıdır. Aksi halde geri dönüşümü zor olan hatalı tedaviler uygulanabilir. …

  Devamı »
 • 31 Ocak

  EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Klinik Mühendisliği : doktor, hemşire ve sağlık personelinin kullandığı tıbbi cihazların Envanterini düzenler. Hastanedeki cihazların bakım onarım ve kalibrasyonunu üstlenir. Tıbbi cihaz alımlarında ve bakımlarında …

  Devamı »
 • 31 Ocak

  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ – BİYOMEDKAM

  Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BİYOMEDKAM) Yaklaşık 1250 m2 ‘lik alanda hizmete girmiş olan Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi; Merkezimizin Laboratuvar Olanakları Temiz Oda Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarı Sterilizasyon …

  Devamı »
 • 31 Ocak

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ

  Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yedi kat …

  Devamı »
 • 31 Ocak

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

  3 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete’de yönetmeliği yayımlanan Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERKAM)’ın bina inşaatını HASÇELİK Şirketler grubu üslenmiştir. Mart 2010’da temeli atılan binamız, Ocak 2011’de …

  Devamı »
 • 31 Ocak

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ – BİYOKAM

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili diğer bölümler arasında bilimsel işbirliğini artırmak, Klinik uygulamaya yönelik  projeler geliştirmek, Tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik kalibrasyon ve eğitim hizmeti vermek, maksadıyla …

  Devamı »
 • 28 Ocak

  Kalibrasyon Yetki Grupları

  25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik”’in 4. Maddesinin (o) bendinde belirtilen yetki gruplarına ek olarak Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarına …

  Devamı »
 • 28 Ocak

  Radyodiyagnostik

  Radyodiyagnostik; kelime anlamı olarak sürekli bahsi geçtiği üzre; radyolojik görüntüleme anlamına gelir. İnsan vücudunun belirli bir kesiminin ya da tümünün tıbbi amaçlı görüntülerinin çıkarılmasıyla mevcut hastalıkların bilgisi elde edilmiş olur. Tıbbi …

  Devamı »