Klinik Mühendislik

Ultrasonografi nedir

Ultrasonografi nedir, nasıl çalışır? Ultrason ses dalgalarından faydalanarak görüntüleme sağlayabilen bir yöntemdir. (sound: ses) Buradaki ses dalgaları yüksek frekanslı ve insan kulağının işitemeyeceği ses dalgalarıdır. Ultrasonun çalışma prensibi ses dalgalarının …

Devamı »

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji, anjiyografi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini rehber olarak kullanarak, ameliyatla yapılan tedavileri ameliyatsız yapan bölümdür. Girişimsel Radyoloji göz hastalıkları ya da kalp hastalıkları uzmanlığı gibi tek …

Devamı »

Meme ultrasonografisi

Meme ultrasonografisi nedir ? Meme ultrasonografisi meme içindeki dokuların ses dalgaları kullanılarak incelenmesidir. Meme ultrasonografisi ile mamogramda gösterilmesi zor olan göğüs duvarına yakın kısımlarda dahil, tüm meme alanları incelenebilir. Meme …

Devamı »

Mamografi

Mamografi memenin 2 tabaka arasında sıkıştırılarak röntgen filminin çekilmesidir. Günümüzde en önemli meme kanseri teşhis yöntemidir. • Her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Meme kanseri erkeklerde de …

Devamı »

Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MRG )

Manyetik Rezonans Görüntüleme  ( MRG ) Nedir? Manyetik Rezonans Görüntüleme büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek, sağlıklı …

Devamı »

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı Tomografi (BT) nedir? Tomografi; Yunanca kesim, dilim, kısım anlamına gelen Tomos kelimesi ile yazmak, kaydetmek anlamına gelen Graphein kelimelerinden gelir. Bilgisayarlı Tomografi (BT), vücut içindeki alanların ayrıntılı resimlerini veya …

Devamı »