Tıbbi Cihaz Takip Yazılımı

analiz

Hastanede mevcut tıbbi cihazların takibi için Kullanılacak yazılımın aşağıda belirtilen askari koşulları sağlaması gerekmektedir .  Cerrahi alet takip modülüne uyumlu olmalıdır .

Analiz

 • Arıza Analizleri
  • Aylara göre arıza sayıları
  • Arıza türüne göre arıza sayıları
  • Hastane bölümlerine göre arıza sayıları
  • Arıza türüne göre arıza oranları
  • Arıza türü yüzdesel oran
  • Aylara göre arıza maliyetleri
  • Aylara göre tamir süreleri
  • Tamir hedefine uyum oranı
  • Kullanıcı hatası oranları
  • Aylık bazda tesis personeli tarafından giderilen arıza oranları
  • Tesis personelinin arıza giderme yüzdesi
  • Aylık bazda müdahale süresi analizi
  • Müdahale hedefine uyum yüzdesi analizi
  • Müdahale süresini aşan iş emirleri analizi (toplam arıza sayısı, müdahale süresini aşan, yüzdesel oran)
 • İş Emri Analizleri
  • Aylara göre iş maliyetleri
  • Aylara göre duruş süreleri
  • Aylara göre iş emirlerinin durumları (planlananlar, kapalılar, açıklar, geç kalmış işler)
 • Satın Alma Analizi
  • Aylara göre satın alma istekleri
 • Planlanabilir İş Emri Analizi
  • Planlandığı ayda bitirilen iş emirleri oranı yüzdesi
 • Sözleşme Analizi
  • Ortalama müdahale süresi
  • Ortalama onarım süresi
 • Malzeme Analizleri
  • Aylara göre malzeme kullanımı
  • Aylara göre malzeme kullanım maliyeti
 • Uptime Downtime Analizi
  • Seçili kriterlerideki cihazların toplam çalışılırlığı

Raporlar

Sistemdeki gerek performans bilgilerinin, gerekse envanter bilgileri gibi temel bilgilerin sistem kullanıcıları dışındakiler sunulabilecek şekilde kağıt çıktısı alınabilmenizi sağlayan fonksiyonlardır. Raporlar menüsü altından

 • Listeler
  • Cihaz listesi
  • IT Cihaz listesi
  • Bölüm listesi
  • Lokasyon listesi
  • Prosedür listesi
  • Malzeme listesi
  • İş isteği listesi
  • İş emri listesi
  • Depo listesi
  • Firma listesi
  • Personel listesi
 • Cihaz Raporları
  • Malzeme Raporu
  • Cihaz türüne göre cihaz listesi
  • İş emri planları raporu
  • Dış firma raporu
  • Cihaz duruş raporu
  • Bölümlere göre cihaz listesi
  • Cihaz iş emri tarihçesi
  • Cihaz arıza analizi raporu
 • İş Emirleri Raporları
  • Arıza tarihçesi raporu
  • İş emri planları tarihçesi raporu
  • İş emri planları raporu
  • İşçilik tarihçesi raporu
  • Arıza kayıtları
  • Firma müdahalesi raporu
  • Firma müdahalesi kaynaklı malzeme kullanım raporu
  • Planlı iş emirleri takvimi
  • Arıza takvimi
  • Parça bekleyen iş emirleri
  • Müdahale ve onarım raporu
 • Malzeme Raporları
  • Malzeme envanteri raporu
  • Malzeme hareketleri raporu
  • Malzeme kullanım raporu
  • Depo stok maliyetleri raporu
 • Sözleşme Raporları
  • Sözleşme uyum raporu
 • Personel Raporları
  • Personel çalışma raporu

Kalibrasyon Yönetimi

Kalibrasyon Yönetimi modülü kalibrasyon yapılan cihazların kalibrasyonlarının takibini yapmak isteyenler yada kendisi kalibrasyon yapan hastaneler/laboratuarlar için geliştirilmiştir.

Başlıca fonksiyonları:

 • kalibrasyon bilgilerini kayıt etme.
 • Gelecek kalibrasyon tarihlerini otomatik oluşturma.
 • Kalibrasyon tarihleri yaklaşan ya da geçmiş cihazlar hakkında bilgi verme.
 • 23.05.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan “TÜRKAK Markalı Deney Raporları ve Kalibrasyon sertifikalarına İlişkin Şartlar Hakkında Tebliğ”’e uygun kalibrasyon sertifikaları üretebilmek.
 • Kalibrasyon sertifikaları sistemde üretilmiş olsun ya da olmasın dijital halini sistemde saklayabilmek.
 • Kalibrasyon aletlerini kayıt edip konumlarını gözlemleyebilmek.
 • Excel formatında şablon hazırlanabilmesi ve ilgili iş emirlerinde şablonun gerekli bilgilerle otomatik olarak dolu gelmesi, ayrıca doküman içerisinde bulunan bir tuşa basarak otomatik olarak kaydedilebilmesi.

İş Emri Yönetimi

İş emri yönetimi BioPro’nun diğer temel modülüdür. Başlıca fonksiyonları:

İş emri temel bilgileri:

 • Arıza, Bakım ve Kalibrasyon iş emirleri kayıtları açma ve yönetme.
 • İş emri bildirim, müdahale, tamamlama zamanı, önceliği, cihaz, model, lokasyon bilgileri, sorumlu, arıza türü, açıklamalar, kullanıcı hatası olup olmadığı, cihazın HEK’e ayrılıp ayrılmadığı, varsa, dış firma bilgisi, bildiren kişi vs.bilgilerinin tutulması.
 • Tek bir tuşla alt iş emri ekleyebilme.
 • Toplu iş emri güncelleyebilme.
 • Arıza, Bakım ve Kalibrasyon iş emirleriyle ilgili kullanıcıların düzenleyebildiği MS Word dokümanı oluşturma. (Islak imza gerekmesi durumunda yazıcıdan çıkartmak için)
 • Departman kullanıcılarının bildirdikleri “İş İstekleri”nden “İş emirleri” oluşturma.

Arama kriterleri:

 • İş emri numarası, planlama tarih aralığı, dış firma, iş emri durumu, kullanıcı hatası, envanter no, sorumlu, bölüm, lokasyon, cihaz türü vs gibi alanlara göre filtreleme yapılıp listelenme sağlanabilmesi.
 • İhtiyaca göre istenilen temel bilgilere göre filtreleme, konfigürasyon aşamasında eklenip çıkarılabilmektedir.
 • Çok hastaneli kurumlarda merkez kullanıcılarının, yani tüm hastaneleri görüntüleme yetkisine sahip kullanıcılarınhastaneye göre filtreleme yapabilmesi, tüm kurumlardaki iş emirlerinin listelenebilmesi

Arama sekmeleri:

 • İş emri durumuna göre iş emirleri sayılarının görüntülenmesi, tek tuşla istenilen durumdaki iş emirlerinin listelenebilmesi.
 • İş emri önceliklerine göre iş emirleri sayılarının görüntülenmesi, tek tuşla istenilen durumdaki iş emirlerinin listelenebilmesi.

Detay sekmeler:

 • İş emri değişikliklerini tarih sırasında inceleyebilme. (Örnek: iş emriyle ilgili hangi aktiviteyi hangi personel, ne zaman yapmış)
 • İş emrinde harcanan iş gücünü, kullanılan malzemeleri, ihtiyaç duyulan hizmetleri kayıt edebilme vemaliyetlerini inceleyebilme.
 • Bir iş emri için verilen parça siparişlerinin bilgilerini kayıt etme.
 • Sonradan takip edebilmek, karşılaştırma yapabilmek amacıyla, iş emri için çeşitli firmalardan alınan tekliflerin kayıt altına alınbilmesi.
 • İstenilen sayıda iş gücü kaydı yaratılabilmesi.
 • İş emriyle ilgili dışarıdan bir firma müdahaleleri bilgilerini kayıt etme ve bu müdahalelerle ilgili firma performans raporları alma.
 • İş emriyle ilgili herhangi bir dijital doküman yükleyebilme ve indirebilme.
 • İş emrinin bağlı alt iş emirlerini takip edebilme, inceleyebilme, güncelleme, ekleme.
 • İş emri için kullanılan bakım cihazlarının kaydının tutulabilmesi.
 • İş emrinde uygulanacak prosedürleri tanımlayabilme ve gözlemleyebilme.
 • Bir iş emriyle ilgili kadar çok sayıda not ekleyebilme.

İş İstekleri işlemleri:

 • Departmanlardaki kullanıcılardan gelen iş taleplerini “İş İsteği” olarak kayıt etme.
 • Kullanıcıların tanımladıkları iş istekleriyle ilgili olan iş emirlerini ve durumlarını görüntüleyebilmeleri.
 • İş isteklerinin geçmiş bilgilerinin takip edilebilmesi.
 • Yeni iş istekleri geldiğinde renklendirme sağlanması ile ilgilenilmemiş iş isteklerinin kolaylıkla takip edilebilmesi.

Diğer özelliklerden bazıları:

 • Bakım ve Kalibrasyon iş emirlerinin yıllık planları sisteme kaydetme ve otomatik iş emirleri oluşturma.,
 • Detaylı iş planlama ile kişilerin iş yoğunluğunun grafiksel olarak takip edilebilmesi.
 • Teknisyenlerdeki tahmini iş sürelerinin grafiksel olarak incelenebilmesi.
 • Toplu iş emri ataması yapılabilmesi.
 • Arıza türleri, iş emri türü, iş emri öncelik, prosedür, şablon, cihaz durumu gibi iş emrinde kullanılan tanımlarının yönetilebilmesi.
 • Excel formatında şablon hazırlanabilmesi ve ilgili iş emirlerinde şablonun gerekli bilgilerle otomatik olarak dolu gelmesi, ayrıca doküman içerisinde bulunan bir tuşa basarak otomatik olarak ilgili iş emrinin dokümanı olarak kaydedilebilmesi.
 • Kalibrasyon iş emirlerinden kalibrasyon sertifikaları üretmek. (TS EN ISO/IEC 17025: 2000 standardına uygun sertifika üretmek.)

Bir Cevap Yazın