Akreditasyon

Tanımlar

Deney /Test
• Belirlenmiş bir prosedüre göre ürün, hizmet yada prosesin bir yada daha fazla karakteristiğinin belirlenmesini içeren teknik işlemlerdir.

Kalibrasyon
• Belirli koşullarda, ölçüm standartları tarafından sağlanan büyüklük değerleri ve ölçüm belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen gösterge değerleri ve ilgili ölçüm belirsizlikleri arasında bir ilişkinin oluşturulduğu, bu bilginin ölçüm sonucunun göstergeden elde edilmesinde kullanıldığı işlemler dizisi
• Bir cihazın ölçüm değerinin daha iyi bir ölçüm doğruluğuna (ölçme belirsizliğine) sahip bir cihaz ile sağlanan değer ile karşılaştırılması.

Laboratuvarların yönetim sistemi ve yetkinliklerine dair standartlar

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları
• ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
• TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler

Klinik / Tıbbi Laboratuvarlar
• ISO 15189:2012 Medical laboratories. Particular requirements for quality and competence
• TS EN ISO 15189:2014 Tıbbi laboratuvarlar-Kalite ve yeterlilik için özel şartlar

Laboratuvar Faaliyetleri Nelerdir?
Laboratuvar Faaliyetleri
-Kalibrasyon
-Deney
-İlgili deney ve kalibrasyon ile ilişkili olması durumunda (müteakip deney ve kalibrasyon faaliyeti) numune alma faaliyeti ISO 17025:2017 revizyonunda laboratuvar faaliyeti kapsamına alınmıştır.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Mekanik Ventilatör Cihazı

Kronik ve akut solunum rahatsızlıklarının tedavisinde mekanik ventilatör cihazı kullanılır. Özellikle kronik solunum hastalıklarında uzun süreli mekanik …

Bir yanıt yazın