Anjiografi Sistemi

Yetki Grubu: Radyolojik Görüntüleme Sistemleri

Aranan Kalibrasyon Standartları*:TS EN 62220-1-3, TS EN 61676, TS EN 61223-3-1, TS EN 60613, TS EN 60601-2-54, TS EN 60601-2-28, TS EN 60601-1-3, TS EN 60336, IEC 62494-1, IEC 60526,

Yaygın adlar: Anjiyo, Anjiografi Cihazı

1) Tanım, ana görev, amaç

Hem teşhise hem de tedaviye yönelik bir cihazdır. Kalbin ve damarların X-ışını kullanılarak görüntülenmesi esasına dayanır. Damardan verilenradyoopak madde ile arter, ven ve lenf damarlarınıgörüntülenmesi sağlanır. Kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışması da görüntülenebilir.

2) Çalışma prensibi, uygulama

Anjiografi dendiğinde genellikle kalbi besleyen koroner arterlerin görüntülenmesi akla gelir. Ancak tüm vücütta kullanılır ve kullanıldığı bölgenin adına göre görüntüleme adı değişir. Beyine ait incelemeler serebral anjiyografi, akciğerlere ait incelemeler pulmoner angiyografi; koronerlere ait incelemeler koroner anjiyografi gibi isimlendirilir. Hastaya radyo opak madde kasık ya da koldaki arterden katater yardımı ile girilerek damar boyunca verilir ve bu esnada hastaya verilen X-ışını dedektör vasıtası ile algılanır ve anlık olarak damarlar ekranda görüntülenir. Eş zamanlı olarak izlenerek hastalık teşhisi yapılmasında yardımcı olur. Aynı zamanda tıkalı damarların anjioplasti denen yöntem ile tedavisi sağlanır.

3) Çeşitleri

Anjiogarfi üniteleri aşağıdaki özelliklere göre sınıflandırılır:

Tüp sayısı (Monoplane–tek tüp, Biplane-çift tüp)

Manyetik Navigasyonlu olması

4) Kullanım alanları, kullanım yerleri

Kardiyalolar tarafından radyologlarla birlikte yönlendirilerek, damar darlık veya tıkanıklıklarının, kalp kateterizasyonu ile kalp kapaklarının ve duvarlarının çalışmasındaki kusurların, kalp delikleri gibi doğumsal kalp hastalıklarının teşhisi için kullanılabilir.

Temel parçalar:

X ışını tüpü, kumanda masası ve hasta masası, görüntüleme bölümü, (image intensifier) hasta masası, masa ve tüpü hareket ettiren kontrol paneli ve monitörler

Temel tüketim malzemeleri

Çekim pedalı, güç kaynağı, x-ışını tüpü

Temel altyapı gereksinimleri

İyonize radyasyon koruma(zırhlama) yapı-inşaat hizmeti,

İyonize radyasyon havalandırma sistemi,

TAEK lisansı,Trifaze (üç faz) destekli elektrik hattı.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Hasta Başı Monitörü

Yetki Grubu: Fizyolojik Sinyal İzleme Aranan Kalibrasyon Standartları*:TS EN 61223-2-5, TS EN 60601-2-27, TS EN 60601-2-34, …

Bir yanıt yazın