Biyogüvenlik kabini

Biyogüvenlik kabini veya biyolojik güvenlik kabini (BGK) Yüksek-Verim Parçacık Yakalama (HEPA) filtresine sahiptir ve personeli ya da personeli ve deneyi sağlığa zararlı maddelerden korur. Genel olarak bulaşıcı mikroorganizmalar ya da patojenler ile kontamine olmuş malzemeler üzerinde güvenli bir şekilde çalışmak için kullanılır. Bu nedenle, mikrobiyolojik güvenlik kabini olarak da bilinir.

Biyogüvenlik kabininden dışarı atılan bütün atık hava HEPA-filtreli havadır, böylece zararlı bakteri ve virüsler uzaklaştırılır. Laminar akış steril kabinlerde ise filtrelenmemiş atık hava personele doğru gönderilir, dolayısıyla patojenik maddeler ile çalışmak güvenli değildir. Benzer şekilde, çeker ocakları da biyogüvenlik kabinlerindeki HEPA filtrenin sağladığı çevresel korumayı sağlayamaz.

Çeşitli deneysel araştırmalar ve klinik çalışmalar için üç çeşit biyogüvenlik kabini geliştirilmiştir; Class III ve III. Farklı BGK sınıfları ve tipleri temelde iki yönden birbirlerinden ayrılırlar: personeli ve çevreyi koruma düzeyi, ve deneyi koruma düzeyi.

Yüksek-Verim Parçacık Yakalama (HEPA) filtresine sahiptir ve personeli ya da hem personeli ve hem de deneyi sağlığa zararlı maddelerden korur. Genel olarak bulaşıcı mikroorganizmalar ya da patojenler ile kontamine olmuş malzemeler üzerinde güvenli bir şekilde çalışmak için kullanılır.

BGK sınıfları ve tipleri temelde iki yönden birbirlerinden ayrılırlar:

personeli ve çevreyi koruma düzeyi deneyi koruma düzeyi.

KİMYASAL ÇEKER OCAKLAR
Biyogüvenlik kabinlerindeki HEPA filtrenin sağladığı çevresel korumayı sağlayamaz. Çeker ocaklar laboratuvar ortamında zararlı kimyasallara maruz kalmayı önlemek için tasarlanmıştır. Mikroorganizmalarla kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır.Biyolojik denemelerde bu amaçla mikrobiyolojik güvenlik kabinleri kullanılmalıdır.

LAMİNER AKIŞLI KABİNLER
Laminar akış steril kabinler filtrelenmemiş atık hava personele doğru gönderilir, dolayısıyla patojenik maddeler ile çalışmak güvenli değildir.

deneylerde ya da elektronik cihazlarla çalışırken HEPA-filtre ile tozdan ve partikülden arındırılmış hava sağlamak için kullanılır. Odadaki hava kabin içine alınır ve bir HEPA filtreden geçer. Filtrelenen hava deneyin ya da cihazların üzerinden geçer ve personele doğru bir akımla odaya geri döner. Dolayısıyla, steril kabinler sadece içerideki deneyi ve malzemeleri korur, fakat personeli korumaz.

CLASS I BİYOGÜVENLİK KABİNİ
Class I biyogüvenlik kabinleri personeli ve çevreyi korur fakat deney malzemelerini korumaz.

CLASS II BİYOGÜVENLİK KABİNİ

Class II, Tip A Biyogüvenlik Kabini
kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. biyomedikal ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında en sıkça kullanılan modeldir. Hava akımı kullanıcının içerisinde bulunduğu odadan kabinin içine doğrudur, böylelikle kullanıcı güvenliği sağlanır. HEPA ile filtrelenmiş havanın aşağıya doğru laminar akışı kabin içerisinde bulunan deney malzemeleri için koruma sağlar. kabin içerisindeki hava bir atık HEPA filtresinden geçtiği için ve kontaminasyondan arındırılmış olduğu için çevresel koruma da sağlanır. Tip A sistemlerde, kabin içerisindeki hava genellikle odaya devirdaim yapar. Dolayısıyla, eğer oda içerisindeki havaya karışmayı engelleyecek bir baca kanalı kurulmamışsa, Tip A sistemler zehirli kimyasallar ile çalışmak için tam güvenli değildirlerTip A BGK’nın sağladığı Biyogüvenlik Düzeyi 2 & 3 seviyesindedir.

Class II, Tip B Biyogüvenlik Kabini
kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. Tip B biyolojik emniyet kabinleri Tip A kabinler ile tamamen aynı çalışma mekanizmasına sahiptir. En temel farklılık, Tip B biyogüvenlik kabinlerinin binanın ana baca sistemine direkt olarak bağlanmasıdır. Dolayısıyla, kabin içerisindeki hava Tip A biyogüvenlik kabinlerinin çoğunda olduğu gibi odanın içerisine devirdaim yapmaktansa bina dışına atılır. Tip B BGK’nın sağladığı Biyogüvenlik Düzeyi 2 & 3 seviyesindedir.

CLASS III BİYOGÜVENLİK KABİNİ
Tüm Class II kabinler gibi kullanıcıya, deney malzemelerine ve çevreye koruma sağlar. Class III kabinler açılamayan gözetleme penceresi sayesinde tamamen kapalı ve gaz sızdırmaz bir yapıdadır. Kabin içerisindeki malzemeleri kullanmayı sağlayan portlara sabitlenmiş plastik eldivenlere sahiptir. Class III biyogüvenlik kabinleri tipik olarak en zararlı biyolojik çalışmalarda kullanılır, çünkü bulaşıcı aerosollara karşı kullanıcı ve çevre için en yüksek koruma düzeyini sağlarlar. Class III BGK’nın sağladığı biyogüvenlik düzeyi 3 & 4 seviyesindedir. CLASS III kabinlerinin AR-GE süreci devam etmektedir.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Hasta Başı Monitörü

Yetki Grubu: Fizyolojik Sinyal İzleme Aranan Kalibrasyon Standartları*:TS EN 61223-2-5, TS EN 60601-2-27, TS EN 60601-2-34, …

Bir yanıt yazın