Hasta Başı Monitörü

Yetki Grubu: Fizyolojik Sinyal İzleme

Aranan Kalibrasyon Standartları*:TS EN 61223-2-5, TS EN 60601-2-27, TS EN 60601-2-34, TS EN 60601-2-49, TS EN 80601-2-30, TS EN ISO 80601-2-61

Yaygın adlar: Yoğun bakım monitörü, görüntü monitörü, hasta izleme monitörü

1) Tanım, ana görev, amaç

Monitör: Kelime anlamı olarak “gözlemlemek, denetlemek, takip etmek”şeklinde tanımlanır.

Hastanın kan basıncı, vücut ısısı, kalp atımı gibi fizyolojik parametrelerini sürekli izleyerek bu parametreleri grafiksel ve sayısal olarak gösteren, hastanın durumunu değerlendirme ve uygun tedavi kararları almada destek sağlayan cihazlara hasta başı monitörü denir.

2) Çalışma prensibi, uygulama

EKG elektrotları ile alınan EKG sinyallerini, SpO2probu ile alınan oksijen saturasyonu değerlerini, ısı probu ile alınan vücut ısısı değerlerini, invaziv yada noninvaziv yolla alınan kan basıncı değerlerini, kalp atım sayılarını alarak gerekli filtreleme işlemleri sonrası cihaz üzerinde bu parametreleri grafiksel ve sayısal olarak gösterir. Cihaz ölçümü yapılan parametrelerin belirlenen sınır değerler dışına çıkması halinde alarm mekanizması ile uyarı vererek hastanın takibini sağlamaktadır.

Genellikle her bir hasta başı monitörünün bağlı olduğumerkezi bir istasyon bulunmaktadır. Bu merkezi istasyon üzerinden tüm hastaların ölçülen değerleri toplu olarak izlenebilmektedir.

3) Çeşitleri

Hasta başı monitörleri aşağıda sıralanan özelliklere göre sınıflandırılır:

Taşınabilirlik -iş istasyonu yapısında olma

MR uyumluluğu

Telemetrik yapı

4) Kullanım alanları, kullanım yerleri

Cerrahi operasyonlarda, yoğun bakımda gözlem altında olan hastalarda kullanılır.

Temel parçalar:

EKG elektrotları, SpO2probu, ısı probu, tansiyon manşonu ve bağlantı kabloları

Temel tüketim malzemeleri

EKG elektrotları, tek kullanımlık problar ve manşonlar, bağlantı kabloları

Temel altyapı gereksinimleri

Şebeke gerilimi destekli elektrik hattı

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Gamma Kamera

Yetki Grubu: Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri Aranan Kalibrasyon Standartları*:IEC/TR 61948-2, TS EN 60601-2-11, TS EN …

Bir yanıt yazın