İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ – BİYOMEDKAM

Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BİYOMEDKAM) Yaklaşık 1250 m2 ‘lik alanda hizmete girmiş olan Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi; Merkezimizin Laboratuvar Olanakları Temiz Oda Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarı Sterilizasyon …

Devamı »

GAZİ ÜNİVERSİTESİ – BİYOKAM

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili diğer bölümler arasında bilimsel işbirliğini artırmak, Klinik uygulamaya yönelik  projeler geliştirmek, Tanı ve tedavi hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik kalibrasyon ve eğitim hizmeti vermek, maksadıyla …

Devamı »

Kalibrasyon Yetki Grupları

25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik”’in 4. Maddesinin (o) bendinde belirtilen yetki gruplarına ek olarak Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarına …

Devamı »

Radyodiyagnostik

Radyodiyagnostik; kelime anlamı olarak sürekli bahsi geçtiği üzre; radyolojik görüntüleme anlamına gelir. İnsan vücudunun belirli bir kesiminin ya da tümünün tıbbi amaçlı görüntülerinin çıkarılmasıyla mevcut hastalıkların bilgisi elde edilmiş olur. Tıbbi …

Devamı »

Radyoterapi Sistemleri ve Bileşenleri

Farklı güç kaynaklarından elde edilen çıktıların invaziv ve noninvaziv yollarla doku ve organlarda etkileşimin sağlandığı biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır.

Devamı »

Endoskopik Görüntüleme Sistemleri

Optik yöntemler kullanılarak vücut içi görüntülenmesi ve robotik veya manuel girişimsel müdahale yoluyla tanı ve tedavi amaçlı kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Endoskopik Görüntülemenin bir zincir olduğu ve …

Devamı »

Odyometrik Sistemler

İşitme kayıplarının tanı veya tedavisinde kullanılan klinik alan ve biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır

Devamı »