Mikroskobik Sistemler

Farklı özelliklerdeki ve kombinasyonlardaki merceklerin kullanıldığı, görüntüleme ve operasyonel uygulamalarda net görüş sağlamak amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır

Devamı »

Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri

Radyofarmasotiklerin enjeksiyonu veya inhalasyonu sonucunda aktif kaynak olarak kullanılan hastadan yayılan ışınımın sayıldığı ve görüntülemenin sağlandığı ve aktivite ölçen biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır.

Devamı »

Diyaliz Sistemleri

Dolaşım sistemini in vitro olarak desteklemek amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır.

Devamı »

Analiz Sistemleri

Farklı kimyasal, fiziksel ve biyolojik reaksiyonların sonucuna göre tanı ve teşhise yönelik olarak analiz ve tayin amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır

Devamı »

Tıbbi İklimlendirme Sistemleri

Tanı, teşhis, tedavi, araştırma ve tıbbi iklimlendirme amaçlı olarak belirli ortam şartlarının sağlanması için kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlar ve özellikli klinik alanlardır.  Temiz Oda Özellikli Üniteler  Biyogüvenlik …

Devamı »

Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı, diğer bir adıyla nükleer manyetik rezonans görüntüleme cihazı, insanların iç yapısını görüntülemek ve canlı dokuyu incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle beyin gibi yumuşak dokuları incelemek için …

Devamı »

Tıbbi Işık Sistemleri ​

Girişimsel işlemler esnasında aydınlatma, dermatolojik tedavi süreçlerinde enerji aktarımı ile doku şekillendirmelerinde veya oftalmik değerlendirmelerde tanı, teşhis veya tedavi amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Fototerapi Puva Operasyonel …

Devamı »

Solunum Sistemleri

Solunumun desteklendiği veya vaporizasyon sonucunda elde edilen anestezik gazların inhalasyon uygulamalarında kullanıldığı biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Ventilatör​ Vaporizatör Anestezi BiPAP CPAP Solunum Fonksiyon Testi

Devamı »

Sterilizasyon İnkübasyon Sistemleri

Kontrollü hacim içi parametre (sıcaklık, basın, nem vs.) dağılımı temel prensibi ile farklı kaynak ve metotlar kullanılarak inkübasyon, dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon veya muhafaza amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki …

Devamı »

Elektro Terapi Sistemleri

Elektrik akımı, manyetik alan, lazer, sıcaklık, optik, ses şiddeti gibi farklı güç kaynakları ile doku uyarımlarının sağlanması veya vücut içi patolojik numunenin fiziksel yada kimyasal yollarla parçalanması yoluyla tedavi ve …

Devamı »