İntra Aortik Balon Pompası

Yetki Grubu:Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık

Aranan Kalibrasyon Standartları*:-

Yaygın adlar:İABP, aort içi balon pompası, intra aortik balon kateteri

1) Tanım, ana görev, amaç

Kalbin çalışması sırasında kalp kaslarına (miyokard) giden kan akışını artırmak, kalbin sol ventrikülü üzerindeki iş yükünü azaltmak ve kalp debisini artırmak için kullanılan kardiyak destek cihazına intra aortik balon pompası denir.

2) Çalışma prensibi, uygulama

İABP kateteri, femoral arterden uygulanarak, balonun ucu sol subklavian arterin hemen altına yerleşecek şekilde konumlandırılır. Kalbin sistolü sırasında balon sönük olmalı diyastol anında ise şişik olmalıdır. Şişip inme zamanı, kalbin siklusu ile uyumlu olmalıdır. Kalp ritmine bağlı olarak çalışan İABP, balonun şişme durumunu elektrokardiyografi (EKG) veya arter basınç eğrisi verilerine göre ayarlar. Ritim bozukluğu olan hastalarda öncelikle ritim düzenli hale getirilmelidir.

Balonun şişirilmesinde helyum gazı kullanılır. Gazın cinsi önemsiz gibi görünse de inert bir gaz olması ve yoğunluğunun düşük olması sebebiyle tercih edilmiştir. Ayrıca balonda oluşabilecek bir yırtık ihtimaline karşın kan tarafından absorbe edilebilir.

3) Çeşitleri

İntra aortik balon pompalarının, kullanılan eklentiler dışında keskin çizgilerle ayrılan bir çeşidi mevcut değildir

.4) Kullanım alanları, kullanım yerleri

Akut sol kalp yetersizliği, kardiyojenik şok, valvuler hastalıklar, miyokard infarktüsü komlikasyonları ve bypass gerektiren operasyonlarda kullanılır.

Temel parçalar:

Kateter kiti ve balon, helyum gazı tüpü, EKG elektrodları İABPkonsolu.

Temel tüketim malzemeleri

Anakart, EKG kablosu ve elektrodları, şarj edilebilir batarya

Temel altyapı gereksinimleri

Şebeke gerilimi destekli elektrik hattı.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Röntgen Cihazı

Röntgen cihazının diğer bir adı da X-ray cihazıdır. Bu cihazla, düşük dozdaki radyoaktif X ışınları …

Bir yanıt yazın