ISO 17025:2017

TS EN ISO/IEC 17025 İçindekiler
Önsöz
Giriş
1 Kapsam
2 Bağlayıcı atıflar
3 Terimler ve tanımlar
4 Genel gereklilikler
4.1 Tarafsızlık
4.2 Gizlilik
5 Yapısal gereklilikler
6 Kaynak gereklilikleri
6.1 Genel
6.2 Personel
6.3 Tesisler ve çevresel koşullar
6.4 Donanım
6.5 Metrolojik izlenebilirlik
6.6 Dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetler
7 Proses gereklilikleri
7.1 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
7.2 Yöntemlerin seçilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınması
7.2.1 Yöntemlerin seçilmesi ve doğrulanması
7.2.2 Yöntemlerin geçerli kılınması
7.3 Numune alma
7.4 Deney veya kalibrasyon ögelerinin elleçlenmesi
7.5 Teknik kayıtlar
7.6 Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi
7.7 Sonuçların geçerliliğinin güvence altına alınması
7.8 Sonuçların raporlaması
7.9 Şikâyetler
7.10 Uygun olmayan iş
7.11 Verilerin kontrolü ve bilgi yönetimi
8 Yönetim sistemi gereklilikleri
8.1 Seçenekler
8.1.1 Genel
8.1.2 Seçenek A
8.1.3 Seçenek B
8.2 Yönetim sistemi dokümantasyonu (Seçenek A)
8.3 Yönetim sistemi dokümanlarının kontrolü (Seçenek A)
8.4 Kayıtların kontrolü (Seçenek A)
8.5 Risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik faaliyetler (Seçenek A)
8.6 İyileştirme (Seçenek A)
8.7 Düzeltici faaliyetler (Seçenek A)
8.8 İç tetkikler (Seçenek A)
8.9 Yönetimin gözden geçirmeleri (Seçenek A)
Ek A (bilgi için) Metrolojik izlenebilirlik
Ek B (bilgi için) Yönetim sistemi seçenekleri
Kaynaklar

Akreditasyon

Tanımlar Deney /Test • Belirlenmiş bir prosedüre göre ürün, hizmet yada prosesin bir yada daha fazla karakteristiğinin belirlenmesini içeren teknik işlemlerdir. Kalibrasyon • Belirli koşullarda, ölçüm standartları tarafından sağlanan büyüklük …

Devamı »