İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ

Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ

Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yedi kat artmıştır. Teknolojinin bu kadar ilerlemesi ve çeşitlenmesi, ileri teknolojiye sahip cihazların teşhis ve tedavi amacıyla yoğun olarak kullanılması, tıbbi cihazların Biyomedikal Mühendisliği alanında yetkin bir ekip tarafından teknik takibini, verimli kullanılmasını ve performans değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2005 yılında yaptığı düzenleme ile “Yataklı Tedavi Kurumlarının bünyesinde Biyomedikal Hizmetler ve Kalibrasyon Birimi kurulması veya bu hizmetleri bir başka kurumdan satın alınması” koşulu da böyle bir birimin kurulması gerektirmektedir.

Üniversitemizde de bu amaçla Şubat 2006 tarihinde Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Betigül ÖNGEN önderliğinde Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi kurulmuştur. Birimimiz öncelikle İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ile Onkoloji Enstitüsü ve Kardiyoloji Enstitüsü, Adli Tıp Enstitüsü, Deneysel Tıbbi Araştırma Enstitüsü (DETAE) ’nde bulunan tıbbi cihazların envanterini çıkarak elektronik ortama aktarmıştır.

Biyomedikal Bölümümüz Haziran 2007-Mart 2012 tarihleri arasında Horhor’daki Merkez Ofis ve Laboratuvarlarında faaliyetlerini sürdürmüş; Mart 2012’den itibaren ise İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bulunan ofislerine taşınmıştır. Biyomedikal Koordinatörlüğü, Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Aydın AKAN, ve Bölüm Sorumlu Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Mana SEZDİ ve Doç.Dr. Niyazi ODABAŞIOĞLU’nun yönetiminde toplam 13 Mühendis ve 15 Tekniker personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkez birimler yanında, Tıp Fakültelerimize daha hızlı hizmet verebilmek için Uydu Birimler de kurulmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uydu Birimi Ağustos 2007’de, İstanbul Tıp Fakültesi Uydu Birimi ise Aralık 2007’de hizmete girmiş ve böylece hizmet kalitesi ve hızı artmıştır.

Biyomedikal Koordinatörlüğü İTF ve CTF kampüslerinde,

Teknik Şartname Hazırlama Birimi

Bakım Onarım Birimi

Kalibrasyon Birimi

olarak üç ana departman olarak yapılanmıştır. Teknik şartname hazırlama birimi ve bakım onarım birimi ise kendi içinde 4 ana grup halinde organize edilmiştir. Söz konusu birimler; Radyoloji Cihazları, Görüntüleme ve Sinyal İzleme Cihazları, Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazları ve Laboratuvar Cihazları şeklindedir.

Web Sitesi

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Klinik Mühendisliği : doktor, hemşire ve sağlık personelinin kullandığı tıbbi …

Bir yanıt yazın