İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ – BİYOMEDKAM

Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi

(BİYOMEDKAM)

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ – BİYOMEDKAM

Yaklaşık 1250 m2 ‘lik alanda hizmete girmiş olan Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi;

Merkezimizin Laboratuvar Olanakları

 • Temiz Oda
 • Sıcaklık Kalibrasyon Laboratuvarı
 • Sterilizasyon
 • Kütle Kalibrasyon Laboratuvarı
 • Hacim Kalibrasyon Laboratuvarı
 • Boyut Kalibrasyon Laboratuvarı
 • Doku Mühendisliği Laboratuvarı
 • Biyoteknoloji Laboratuvarı
 • Biyomoleküler ve Genetik Laboratuvarı
 • Biyomedikal Cihaz Kalibrasyon Laboratuvarı
 • Elektriksel Güvenlik Kalibrasyon Laboratuvarı

 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

Yaklaşık 1245m2lik alanda hizmet veren merkezimizin amaçları; medikal sistem ve cihazların kalibrasyon, validasyon, ölçme, test, ayar ve kontrol çalışmalarını kapsayan süreçleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmak, mevcut standartları geliştirmek ve uygulamalar yapmak, bu alanda eğitimler düzenlemek, biyomedikal cihazların uluslararası standartlara uygun olarak kalibrasyon, validasyon ve kalite kontrol test hizmetlerini vermek,  ilgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak işbirliği sonucunda, tanı ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, çalışmalar ve projeler yapmak, teorik ve pratik mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak ürün geliştirmek, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmaktır.

Faaliyet alanları

Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak Medikal cihazların geliştirilmesi, bu cihazların test kalibrasyon, ölçme değerlendirme ve benzeri konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Üniversite bünyesinde Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı kurmak, kalite kontrol testleri yapmak ve kalibrasyon hizmeti vermek.

c) Medikal cihaz tasarımı, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve ürün geliştirme (Ür-Ge) için çalışmaları yapmak.

d)  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim programları düzenlemek, mesleki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi noktasındayeni gelişmelerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

e) Medikal cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnamelerin hazırlanması, Medikal cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda hizmet alımları için danışmanlık hizmeti vermek.

f) Biyomedikal cihaz tasarımları yapmak ve prototipler geliştirmek,

g) Merkezin amaçlarına uygun yazılımlar geliştirmek.

h) Medikal cihaz teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak.

ı) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek,

i) Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

Biyomedikal Test Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi ile ilgili detaylar için tıklayınız

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Klinik Mühendisliği : doktor, hemşire ve sağlık personelinin kullandığı tıbbi …

Bir yanıt yazın