Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu

Kalibrasyon Yetki Grupları

25.06.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik”’in 4. Maddesinin (o) bendinde belirtilen yetki gruplarına ek olarak Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarına …

Devamı »

Radyoterapi Sistemleri ve Bileşenleri

Farklı güç kaynaklarından elde edilen çıktıların invaziv ve noninvaziv yollarla doku ve organlarda etkileşimin sağlandığı biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır.

Devamı »

Endoskopik Görüntüleme Sistemleri

Optik yöntemler kullanılarak vücut içi görüntülenmesi ve robotik veya manuel girişimsel müdahale yoluyla tanı ve tedavi amaçlı kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Endoskopik Görüntülemenin bir zincir olduğu ve …

Devamı »

Odyometrik Sistemler

İşitme kayıplarının tanı veya tedavisinde kullanılan klinik alan ve biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır

Devamı »

Mikroskobik Sistemler

Farklı özelliklerdeki ve kombinasyonlardaki merceklerin kullanıldığı, görüntüleme ve operasyonel uygulamalarda net görüş sağlamak amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır

Devamı »

Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri

Radyofarmasotiklerin enjeksiyonu veya inhalasyonu sonucunda aktif kaynak olarak kullanılan hastadan yayılan ışınımın sayıldığı ve görüntülemenin sağlandığı ve aktivite ölçen biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır.

Devamı »

Diyaliz Sistemleri

Dolaşım sistemini in vitro olarak desteklemek amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır.

Devamı »

Analiz Sistemleri

Farklı kimyasal, fiziksel ve biyolojik reaksiyonların sonucuna göre tanı ve teşhise yönelik olarak analiz ve tayin amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır

Devamı »

Tıbbi İklimlendirme Sistemleri

Tanı, teşhis, tedavi, araştırma ve tıbbi iklimlendirme amaçlı olarak belirli ortam şartlarının sağlanması için kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlar ve özellikli klinik alanlardır.  Temiz Oda Özellikli Üniteler  Biyogüvenlik …

Devamı »