Tıbbi Cihazların Kalibrasyonu

Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemleri

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı, diğer bir adıyla nükleer manyetik rezonans görüntüleme cihazı, insanların iç yapısını görüntülemek ve canlı dokuyu incelemek amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle beyin gibi yumuşak dokuları incelemek için …

Devamı »

Tıbbi Işık Sistemleri ​

Girişimsel işlemler esnasında aydınlatma, dermatolojik tedavi süreçlerinde enerji aktarımı ile doku şekillendirmelerinde veya oftalmik değerlendirmelerde tanı, teşhis veya tedavi amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Fototerapi Puva Operasyonel …

Devamı »

Solunum Sistemleri

Solunumun desteklendiği veya vaporizasyon sonucunda elde edilen anestezik gazların inhalasyon uygulamalarında kullanıldığı biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Ventilatör​ Vaporizatör Anestezi BiPAP CPAP Solunum Fonksiyon Testi

Devamı »

Sterilizasyon İnkübasyon Sistemleri

Kontrollü hacim içi parametre (sıcaklık, basın, nem vs.) dağılımı temel prensibi ile farklı kaynak ve metotlar kullanılarak inkübasyon, dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon veya muhafaza amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki …

Devamı »

Elektro Terapi Sistemleri

Elektrik akımı, manyetik alan, lazer, sıcaklık, optik, ses şiddeti gibi farklı güç kaynakları ile doku uyarımlarının sağlanması veya vücut içi patolojik numunenin fiziksel yada kimyasal yollarla parçalanması yoluyla tedavi ve …

Devamı »

Ultrason-Doppler Sistemleri

Yüksek frekansta ses dalgaları ve yansımaları ile organ, yumuşak doku veya dolaşım sisteminin görüntülenmesi amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Ultrasonografi Doppler Ekokardiyografi

Devamı »

X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri

Tanı ve teşhise yönelik olarak X ışını yayılımıyla görüntüleme amaçlı kullanılan veya bu görüntülerin kılavuzluğunda girişimsel tanı veya tedavi yapılabilen biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Radyografi Sistemleri Bilgisayarlı Tomografi …

Devamı »

Elektro Cerrahi Sistemleri

Radyo frekans, lazer, sıcaklık (yüksek ve düşük), ses şiddeti, yüksek devir gibi farklı güç kaynakları ile kesme (koterizasyon) ve dağlama (koagülasyon, mühürleme) amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır …

Devamı »

Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri

Fizyolojik sinyallerin ölçülmesi ve izlenmesi yoluyla tanı, teşhis veya tedavi amacıyla kullanılan biyomedikal dayanıklı ve tüketim niteliğindeki taşınırlardır. Elektrokardiyografi (EKG) Nabız Oksimetreler (SpO2) İnvazif Kan Basıncı Ölçerler (IBP) İnvazif Olmayan …

Devamı »