Kalp Akciğer Pompası

Yetki Grubu:Diyaliz Sistemleri

Aranan Kalibrasyon Standartları*:-

Yaygın adlar: Kalp akciğer makinesi, kardiyopulmoner bypass cihazı

1) Tanım, ana görev, amaç

Kalbin temel görevi kanın tüm vücutta dolaşmasını sağlamaktır. Dolayısıyla cerrahi operasyon kalp üzerinde gerçekleşecekse, kalbin odalarının kandan arınmış olması gerektiğinden bu görevi üstlenecek yapay bir sisteme ihtiyaç duyulur. Kalbin devre dışı bırakıldığı ve oksijenle zenginleştirilmiş kanın vücutta dolaştırılmasını sağlayan sistemlere kalp akciğer makinası/cihazı denir.

2) Çalışma prensibi, uygulama

Kalbin ve akciğerlerin arter ve venlerle bağlantının kesilmesinin ardından vücut büyüklüğüne göre belirlenen arteriyel ve venöz kanüllerle damarların bağlantısı yapılır. Venöz dolaşımla veya oksijenatörpompa ile rezervuarda toplanan kan, pompalar (yaygın olarak roller pompa / sanrifüjal pompa) yardımıyla ısı değiştiriciye ulaşır. 42°Cden yüksek ısıda kandaki proteinler bozulmaya başlayacağından ısı değiştiricinin içerisinde 1°C-42°Caralığında su dolaşır. Isısı değişen kan, oksijenatörde akciğer yüzeyi simüle edilerek yayma yapılır. Burada bubble (terkedilen yöntem) / membran (modern yöntem) kullanılarak O2-CO2difüzyonuyla oksijence zengin hale getirilir. Elde edilen kan, partikülleri ve gaz embolilerini engellemesi amacıyla filtreden geçirilir ve arteriyel kanül yoluyla vücut dolaşımında kullanılmak üzere aorta ulaştırılır. Genel hatlarıyla bu şekilde çalışan sistemde, kullanılabilirliği ve güvenliği artırmak amacıyla farklı bileşenler dahil edilmiştir. Kapalı devrenin belirli noktalarında, kan parametrelerini sürekli izleyebilmek için arteriyel ve venöz şant noktaları ve sensörleri, kabarcık dedektörleri, hemotokrit monitörü ve kan küveti, kalp damarlarının beslenmesi / perfüzyonu için kardiyopleji solüsyonu ve devre bağlantısı bunlardandır. Komplike bir devre yapısı bulunan sistemde, birden fazla pompa da farklı görevler için devreye katılırlar.

3) Çeşitleri

Kalp –Akciğer makinelerinin kullanılan eklentiler dışında keskin çizgilerle ayrılan bir çeşidimevcut değildir.

4) Kullanım alanları, kullanım yerleri

Kalp ve damar cerrahisinde, açık kalp ameliyatlarında kardiyopulmoner bypass gerektiren operasyonlarda kullanılır.

Temel parçalar:

Rezervuar, pompa, kabarcık dedektörü, filtre, oksijenatör ve ısı değiştirici.

Temel tüketim malzemeleri

Sarf:Arteriyel ve venöz kanüller, partikül ve gaz filtresi

Yedek parça:Isı değiştirici, oksijenatör, pompa ve sensörler.Temel altyapı gereksinimleri

Şebeke gerilimi destekli elektrik hattı

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Röntgen Cihazı

Röntgen cihazının diğer bir adı da X-ray cihazıdır. Bu cihazla, düşük dozdaki radyoaktif X ışınları …

Bir yanıt yazın