Kemik Dansitometre

Yetki Grubu:

Radyoloji Görüntüleme Sistemleri

Aranan Kalibrasyon Standartları*:TS EN62220-1-3, TS EN 62220-1,TS EN 61676, TS EN 61223-3-1, TS EN 60613, TS EN 60601-2-8, TS EN 60601-2-54, TS EN 60601-2-43, TS EN 60601-2-28, TS EN 60601-1-3, TS EN 60522, TS EN 60336, IEC/TS 61223-2-1, IEC/TS 61223-1, IEC/PAS 61910-1, IEC 80601-2-60, IEC 62494-1, IEC 61674, IEC 61267, IEC 60601-2-63, IEC 60580, IEC 60526.

Yaygın adlar:Kemik Yoğunluğu Ölçüm Cihaz, DEXA, Kemik Dansitometre.

Tanım, ana görev, amaç

Dansite kelime anlamı olarak yoğunluk demektir ve dansitometre de yoğunluk ölçüm olarak adlandırılabilir. Kemik dansitometre kemik yoğunluğunun az miktarda X ışını ile ölçülmesi yöntemine dayanan ölçüm yöntemidir. Kemiğin kırılganlık riski belirlenir.

2)Çalışma prensibi, uygulama

Yaygın kullanımı olan (Dual enerji x-ray absorbsiyometri) X ışınının absorbsiyonuna göre kemikte cm2’ ye düşen mineral yoğunluğu (BMD: Bone Mineral Density) belirlenir. İki farklı enerjide X-ışını gönderilir ve yumuşak doku ve sert doku absorbsiyon farklarından yola çıkılarak kemik mineral yoğunluğu hesaplanır.

3)Çeşitleri

Radyografik kemik mineral yoğunluğu ölçüm sistemi / BMD/ DEXA :X ışını kullanarak kemik yoğunluğu ölçümüdür.

Ultrasonografik kemik mineral yoğunluğu ölçüm cihazı: Ultrason dalgalarının katı cisimler içinden geçerken uğradığı değişimleri bazalarak topuk kemiğinde yapılan ölçümdür.

4)Kullanım alanları, kullanım yerleri

Osteoporoz şüphesi olan hastaların teşhisinde kullanılır. Sıklıkla en riskli bölgeler olan alt omurga ve kalça ölçümleri yapılır. Gerektiğinde önkol ve tüm vücut değerlendirilmeleri de eklenir.

Temel parçalar

İnceleme masası

Tarayıcı sistem

X-ışını tüpü

Detektör

Foto multipliyer sistem (PMT)

Bilgisayar

Görüntüleme ünitesi (monitör)

Temel tüketim malzemeleri:

Güç kaynağı, iyonize radyasyon tüpü, fotoçoğaltıcıtüp multianot düzenek flat panel, tarama ekseni hareket anahtar

Gerekli Altyapı Şartları: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyoloji Cihazı Odasının Zırhlanmasına İlişkin Projede Bulunması Gerekli Hususlar

Temel altyapı gereksinimleri

İyonize radyasyon koruma (zırhlama) yapı-inşaat hizmeti,

İyonize radyasyon havalandırma sistemi

Trifaze (üç faz) destekli elektrik hattı,

Kesintisiz güç kaynağı.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Röntgen Cihazı

Röntgen cihazının diğer bir adı da X-ray cihazıdır. Bu cihazla, düşük dozdaki radyoaktif X ışınları …

Bir yanıt yazın