PET-CT Omni Legend

PET/CT Nedir?

PET/CT Omni Legend, (Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı tomografi) yapay zekayla desteklenen yeni bir cihaz. Bugün dünyada kanser tanısı ve tedavisinin izlenmesinde kullanılan PET/CT Omni Legend hem hekim hem de hasta için birçok kazanım sağlıyor.
PET-CT Omni Legend ile elde edilen görüntüler dijital olarak doğrudan bilgisayara aktarılıyor ve bu görüntüler sonucunda radyoterapi planlaması yapılıyor.

PET (Positron Emission Tomography) Nedir?

Kanser hücreleri büyümek ve çoğalmak için ihtiyaç duydukları enerjiyi glukozdan karşılar. PET teknolojisinde glukoz radyoaktif bir madde ile işaretlenip hastaya enjekte edilir. Bunu takiben, radyoaktif glukozu tutmuş olan kanserli doku dışarıdan görüntülenir. PET, anormal görünen bir dokuda kanser olup olmadığını söylemede oldukça güvenilir olmasına rağmen, yeterli anatomik bilgi vermediğinden, tümörün yerleşim yeri hakkında ya da radyoaktif madde ile işaretlenmiş glukozun tutulduğu yerin normal bir dokuya ait olup olmadığı hakkında soru işaretleri kalabiliyor.

CT (Computed Tomography) Nedir?

CT görüntüleme ya da halk arasındaki yaygın adıyla tomografi, vücudun anatomik yapısının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak tanıyan bir yöntemdir. CT ile, tümörlerin nerede bulunduğu ve boyutları hakkında bilgi edinilebiliyor. Ancak bunların kötü ya da iyi huylu lezyonlar olup olmadığı anlaşılamıyor.

PET ve CT Kombinasyonu

PET/CT Omni Legend, hücre metabolizmasının görüntülerini çıkaran PET ve anatomik ayrıntıları sağlayan CT tekniklerinin aynı cihazda bir araya getirilmesi esasına dayanıyor. Böylece, hem hücrelerin metabolik fonksiyonu hem de anatomi, tek bir cihaz tarafından tek bir seansta kapsamlı bir şekilde görüntülenebiliyor. Böylece, hekimler hastanın anatomik ve metabolik durumu hakkında, üç boyutlu görüntüler ile ayrıntılı ve kesin bilgiler edinilebiliyor. PET/CT Omni Legend özellikle kanser ve kalp hastalıklarının hızlı ve doğru teşhisine olanak sağlıyor.

Kanser tedavisi sırasında, tedaviye cevabı izlemek amacıyla da kullanılan PET-CT Omni Legend sayesinde tümörün yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi ve tedavi alanını doğru olarak saptanması mümkün. Bu sırada, tümör çevresindeki sağlıklı dokunun mümkün olduğunca korunmasına da olanak sağlıyor. Diğer planlama yöntemleri ile karşılaştırıldığında, radyoterapiye bağlı yan etkileri önemli ölçüde azaltırken, radyasyonun tümöre yüksek dozlarda verilebilmesini sağlıyor.

PET/CT Omni Legend, ayrıca beyin ile ilgili hastalıklarda özellikle demans (bunama) ve epilepsinin tanısında oldukça değerli olup alzheimer hastalığında erken dönemde tanı konmasına olanak sağlıyor.

PET/CT Omni Legend Teknolojisinin Farkı Ne?

 • İki kat daha hızlı sürede tarama
 • Yüksek kalite görüntüleme
 • 0.5 mm’ye kadar küçük tümörleri görüntüleme
 • Daha düşük doz maruziyeti (Hem hasta hem de tekniker için)
 • Yapay zeka destekli yazılımlarla daha konforlu işlem süreci
 • Çocuk hasta grubunda daha yüksek hassasiyetle çalışma imkanı
 • Tünel içi özel aydınlatma sistemiyle kapalı alan korkusunu azaltma

İşlem Nasıl Gerçekleşiyor?

PET/CT Omni Legend, daha önceki teknolojide 15 dakika süren tarama işlemini 7-8 dakikaya kadar indirmiş durumda. Üstelik bunu yaparken hasta çok daha düşük radyasyon dozuna maruz kalıyor. Doktor ise incelemesini, daha yüksek kalitenin sağlandığı görüntülemeler üzerinden yapabiliyor.

PET-CT’nin Yararları Nelerdir?

 • Nedeni bilinmeyen kanserlerin tanısı
 • Doğru evreleme ve tümör lokalizasyonu
 • Tedavi izleminde artmış kesinlik
 • Kanser nüksüne erken tanı

Diğer mevcut tanı araçlarına göre çok büyük avantaj sunmalarının yanı sıra PET/CT, fazlaca radyasyon içeren tanı testlerine olan gereksinimi de ortadan kaldırıyor. Bu son teknoloji ile elde edilen görüntüler, kanser tanısında kritik bir öneme sahip olmasının yanı sıra Tümör Konseyi’nde karar sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

MR Linac

Günümüzde kanser tedavilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. En önemli gelişmelerin yaşandığı bölümlerden biri de Radyasyon Onkolojisi. …

Bir yanıt yazın