Sıcaklık ve Nem Takip İle İlgili Sağlıkta Kalite Standartları

Sıcaklık ve Nem takibi ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı kalite kılavuzlarında geçen maddeler aşağıdaki gibidir.

Sistem, ülkemizdeki 1., 2. ve 3. basamak kamu, özel, üniversiteye bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Ameliyathanelerde Sıcaklık ve Nem takibi

 • SAH03 Ameliyathanede sıcaklık ve nem değerleri izlenmelidir.
 • Ameliyat odalarının sıcaklık ve nem değerleri gerçekleştirilen ameliyat türlerine göre belirlenmelidir.
 • Sıcaklık ve nem her ameliyat odasında ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır.
 • Ameliyat odasının sıcaklığı 20-23 °C olmalıdır.Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilmelidir.
 • Bağıl nem minimum %30, maksimum %60 olmalıdır.

İlaçların muhafazasına yönelik kurallar

 • SİY04.01 Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulmalıdır.
 • SİY04.06 Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

Sterilizasyon Ünitelerinde Sıcaklık ve Nem takibi

 • SSH02.02 Alanlara göre uygun sıcaklık ve nem aralıkları belirlenmeli,sıcaklık ve nem takipleri yapılarak sürekli izlenmelidir.
 • Sıcaklık 22°C’yi,nem %60’ı geçmemelidir.

Kan ve Kan Ürünleri

 • STH06.02 Kan dolapları,dondurucu ve çalkalayıcıların sıcaklık takibi yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
 • Uygun sıcaklık koşulların sağlanamadığı durumlara yönelik uyarı sistemleri bulunmalıdır.

Yoğun Bakım Ünitelerinde Sıcaklık ve Nem takibi

 • SYB03.02 Yoğun bakım odalarının ideal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
 • Yoğun Bakım odasının sıcaklığı 22-28 °C arasında, bağıl nem oranı %30- %60 arasında ayarlanabilir olmalıdır.
 • ​SYD03.02 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin ideal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sıcaklığı 22-28 °C arasında, bağıl nem oranı %30- %60 arasında ayarlanabilir olmalıdır.
 • ​SYD09.06 Bebek besinlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

Laboratuvarlarda Sıcaklık ve Nem takibi

 • SBL05 Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımı sağlanmalıdır.
 • SML05.02 Etüv, derin dondurucu, su banyosu, buzdolabı gibi cihazlara yönelik sıcaklık takibi yapılmalıdır.
 • ​Laboratuvar arşivleme süreçlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
 • Bloklar 25⁰C üzerine çıkmayan sıcaklıkta saklanmalıdır.

​Gıda Saklama

 • DOH04 Yiyeceklerin güvenli tedariki ve depolanması sağlanmalıdır.
 • Gıda türlerine göre depolama koşulları (sıcaklık, saklama süresi, varsa paketleme şartları, raflara ve dolaplara yerleşim kuralları gibi) tanımlanmalıdır.

Çamaşırhane Sıcaklık ve Nem takibi

 • DOH08.03 Çamaşırhanede çamaşırların etkin temizliğini sağlamaya ve çalışanların güvenlik ve konforunu temin etmeye yönelik sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalı, uygun havalandırma ve aydınlatma koşulları sağlanmalıdır.
 • Sıcaklık 20⁰C-30⁰C,nem ise %30-%80 arasında olmalıdır.

Sunucu Odalarında  Sıcaklık ve Nem takibi

 • DBY13 Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır.
 • İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.
 • İdeal sıcaklık; 18-22 °C,Nem oranı; %30- %60 aralığında olmalıdır.

Depolarda Sıcaklık ve Nem takibi

 • DMC03 Malzemelerin muhafazası ve transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
 • Depolarda bulunan malzemenin niteliğine göre sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.
 • Depoda bulunan buzdolaplarının sıcaklık ölçümleri yapılmalı ve olası bir arıza/bozulma durumuna karşı alternatifi belirlenmelidir.
 • Sıcaklık 15⁰C-25⁰C,nem ise %30-%60 arasında olmalıdır.

Arşiv Odalarında Sıcaklık ve Nem takibi

 • DTA06 Arşiv bölümünde hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanmasına yönelik fiziki ortam oluşturulmalıdır.
 • Arşivde bulunan hasta dosyalarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
 • Sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.İklimlendirme yapılmalıdır.
 • Arşiv alanlarının ideal oda sıcaklığı 12-18°C , nem oranı ise %50- 60 RH olmalıdır.

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Mekanik Ventilatör Cihazı

Kronik ve akut solunum rahatsızlıklarının tedavisinde mekanik ventilatör cihazı kullanılır. Özellikle kronik solunum hastalıklarında uzun süreli mekanik …

Bir yanıt yazın