TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA “TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ”

 Amacı, hastanede sağlık hizmeti sunumuna yönelik kullanılan malzeme ve cihazların, hasta ve çalışan ihtiyaçları gözetilerek temini ile güvenli, verimli ve etkin kullanımı olan “Malzeme ve Cihaz Yönetimi” standartlarında, malzeme ve cihaz yönetimi aynı başlık altında toplanmış, ancak alt maddelerde ayrı ayrı yönlendirme yapılmıştır. Burada sadece Tıbbi cihaz ile ilgili maddeler üzerinde çalışılacak, malzeme yönetimine değinilmeyecektir.
“Malzeme ve Cihaz Yönetimi” altında 9 adet standart bulunmaktadır. Sözkonusu standartları ve kodlarını şöyle sıralayabiliriz
-DMC01 Malzeme ve cihazların etkin şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır.
-DMC02 Malzeme ve cihazların teminine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
-DMC03 Malzemelerin muhafazası ve transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.
-DMC04 Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.
-DMC05 Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.
-DMC06 Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri kayıt altına alınmalıdır.
-DMC07 Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren cihazları (ventilatör, laboratuvar test cihazları, jeneratör gibi) kullanacak kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
-DMC08 Tehlikeli maddelerin yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
-DMC09 Hasta Başı test cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.
Her bir standartın altında değerlendirme ölçütleri bulunmaktadır. Bu değerlendirme ölçütleri, sağlık kuruluşlarına yapılan denetleme ziyaretlerinde denetleyicilere standart uygunluğunu hangi parametrelere bakarak belirleyeceklerine dair bir izleme yöntemi sunmaktadır.
Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonu ile ilgili standartları ve değerlendirme ölçütleri aşağıda ayrıntılı olarak bilginize sunulmuştur. Diğer her bir standartın değerlendirme ölçütlerine SKS-Hastane kataloglarından bakılabilir .
“DMC04 Tıbbi cihazların izlenebilirliği sağlanmalıdır.” standardının şu anda kullanılmakta olan değerlendirme ölçütleri
3 madde şeklinde sıralanmaktadır:
• DMC04.01 Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.
• DMC04.02 Tıbbi cihazların cihaz kimlik kartı bulunmalıdır.
Cihaz kimlik kartı üzerinde asgari aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
-Cihazın adı
-Seri numarası
-Markası
-Demirbaş numarası
-Bulunduğu bölüm
• DMC04.03 Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon süreçleri bir plan dahilinde izlenmelidir.
“DMC05 Tıbbi cihazların güvenli kullanımına yönelik bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.” standardının şu anda kullanılmakta olan 3 adet değerlendirme ölçütü bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:
• DMC05.01 Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.
-Cihazların güvenli çalışması ve doğru sonuç vermesi amacıyla, firma önerileri, hastane ihtiyaçları ve kullanım yoğunluğuna göre belirlenen şekilde ve sıklıkta, bakım, ayar ve kalibrasyon işlemleri yapılmalıdır.
Rehberlik: Bakım ve ayar, cihazın yetkili servisi tarafından yapılabilir.
• DMC05.02 Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır.
-Cihazların etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
-Kalibrasyonu yapan firmanın adı
-Kalibrasyon tarihi
-Geçerlilik süresi (Kalibrasyonu geçemeyen cihazlar için istenmez)
-Sertifika numarası
-Kalibrasyonu geçen, kısmi geçen veya geçemeyen cihazlar için kalibrasyon etiketlerinde farklı renklendirmeler yapılmalıdır.
• DMC05.03 Kalibrasyonu kısmi geçen veya geçemeyen cihazlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.
-Kalibrasyonu geçemeyen cihazların yeniden kalibrasyonuna kadar geçen süreçte hizmet sunumunun nasıl sürdürüleceği belirlenmelidir.
-Kısmi geçen cihazlar için kalibrasyon açısından sorunlu fonksiyonlar ile ilgili nasıl bir yol izleneceği belirlenmelidir.
DMC06 Cihaz arızaları, arıza bildirim ve onarım süreçleri kayıt altına alınmalıdır.
• Arıza durumunda cihaz üzerinde arızalı cihaz etiketi bulunmalıdır

 

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Mekanik Ventilatör Cihazı

Kronik ve akut solunum rahatsızlıklarının tedavisinde mekanik ventilatör cihazı kullanılır. Özellikle kronik solunum hastalıklarında uzun süreli mekanik …

Bir yanıt yazın