Tıbbi Cihaz

Röntgen Cihazı

Röntgen cihazının diğer bir adı da X-ray cihazıdır. Bu cihazla, düşük dozdaki radyoaktif X ışınları incelenecek bölgeye yöneltilir. Kişinin vücudundan geçen X ışınları fotoğraf filmi şeklinde üretilmiş röntgen filmleri üzerine …

Devamı »

Defibrilatör

Hemen hemen hastanenin her bölümünde bulunan ve çoğunlukla acil serviste kullanılan bu cihaz kalbi fibrilasyondan çıkarma işlemini gerçekleştirir. Fibrilasyona girmiş kalp normal ritimde çalışmaz. Defibrilatör cihazı elektrik şoku vererek kalbin …

Devamı »

Ventilatör Cihazları

Yetki Grubu:Solunum Sistemleri Aranan Kalibrasyon Standartları*:TS EN ISO 10651-2, TS EN ISO 10651-4, TS EN ISO 10651-6, TS EN ISO 80601-2-12 Yaygın adlar:Solunum cihazı, respiratör 1) Tanım, ana görev, amaç …

Devamı »

Ultrason Usg Doppler Eko

Yetki Grubu:Ultrasonik Görüntüleme Sistemleri, Aranan Kalibrasyon Standartları*:IEC/TR 60854, IEC/TS 61390, TS EN 60601-2-37, TS EN 61157, TS EN 61161, TS EN 62359 Yaygın adlar: Ultrason 1) Tanım, ana görev, amaç …

Devamı »

Tomografi Cihazı

Yetki Grubu:X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri Aranacak Başlıca Kalibrasyon Standartları*:IEC 61223-2-6, IEC 61223-3-5, TS EN 60601-2-44, TS EN 61223-2-6 Yaygın adlar:Bilgisayarlı Tomografi, BT, CT, 1) Tanım, ana görev, amaç Tomografi, …

Devamı »

Radyografik Görüntüleme

Yetki Grubu: X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri Aranacak Başlıca Kalibrasyon Standartları*:IEC 60526, IEC 60601-2-63, IEC 60601-2-65, IEC 61223-3-4, IEC 61674, IEC 62494-1, IEC/TS 61223-1, IEC/TS 61223-2-1, TS EN 60601-2-28, TS …

Devamı »

Robotik Rehabilitasyon

Yetki Grubu: Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık Aranan Kalibrasyon Standartları: Yaygın adlar: Robotik Cerrahi, Robotik Yürüme 1) Tanım, ana görev, amaç Robotik rehabilitasyonun uygulanmasında felç birinci sıradadır. Bunun dışında omurilikte …

Devamı »

Mammografi Cihazı

Yetki Grubu: X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri Aranacak Başlıca Kalibrasyon Standartları*:IEC 60627, TS EN 60601-2-45 Yaygın adlar: Mammografi, meme radyografisi 1) Tanım, ana görev, amaç Mamografi cihazı, düşük dozda x-ışını …

Devamı »

Kemik Dansitometre

Yetki Grubu: Radyoloji Görüntüleme Sistemleri Aranan Kalibrasyon Standartları*:TS EN62220-1-3, TS EN 62220-1,TS EN 61676, TS EN 61223-3-1, TS EN 60613, TS EN 60601-2-8, TS EN 60601-2-54, TS EN 60601-2-43, TS …

Devamı »

Kalp Akciğer Pompası

Yetki Grubu:Diyaliz Sistemleri Aranan Kalibrasyon Standartları*:- Yaygın adlar: Kalp akciğer makinesi, kardiyopulmoner bypass cihazı 1) Tanım, ana görev, amaç Kalbin temel görevi kanın tüm vücutta dolaşmasını sağlamaktır. Dolayısıyla cerrahi operasyon …

Devamı »