Tomografi Cihazı

Yetki Grubu:X-ışınlı Görüntüleme Sistemleri ve Bileşenleri

Aranacak Başlıca Kalibrasyon Standartları*:IEC 61223-2-6, IEC 61223-3-5, TS EN 60601-2-44, TS EN 61223-2-6

Yaygın adlar:Bilgisayarlı Tomografi, BT, CT,

1) Tanım, ana görev, amaç

Tomografi, X-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Özellikle omurga ve kafa yaralanmaları ile karın ve pelvis rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalıkta tanı amaçlı olarak serebral ventrikülleri, göğüs duvarını, büyük kan damarlarını ve iskelet-kas sistemi bozukluklarını incelemek için kullanılan, görüntülenecek bölgenin değişik açılardan çok sayıda iki boyutlu x ışını görüntülerini alarak o bölgenin iç yapısının anatomik görüntüsünü elde eden röntgen temelli yüksek teknolojili görüntüleme sistemidir.

2) Çalışma prensibi, uygulama

Hasta masası, üzerinde hasta yatar pozisyonda iken gantry içerisine doğru hareket eder. Yüksek voltaj x-ışın jeneratörü, x-ışın tüpüne elektrik enerjisisağlar. Gantry içerisinde, görüntülenecek olan bölge odağında detektör ve x-ışın tüpü hasta vücudu etrafında çember çizerek döndürülür ve x-ışınları kolimatörler vasıtasıyla belli bir form ve demet halinde sürekli olarak hasta üzerine gönderilir. Hasta üzerine gönderilen x-ışınları hastadan geçerek detektör tarafından algılanır. Detektör tarafından algılanan veriler bilgisayara iletilerek burada işlenir ve görüntü oluşumu sağlanır.

3) Çeşitleri

Tomografi cihazları kesit sayılarına göre sınıflandırılır:2 –4 –8 –16 –32 –40 –64 –128 –256 –320 –512 –640 kesitleri mevcuttur.

Genelde kullanılan tomografilerin yanı sıra 3 boyutlu CT-anjiyografi amaçlı olanı ve 4 boyutlu görüntü elde eden türü de vardır.

4) Kullanım alanları, kullanım yerleri

Tomograficihazı; tanı, tedavi planlama, kontrol, izlem ve tarama amacıyla radyoloji üniteleri başta olmak üzere acil servis ve nükleer tıp branşlarında da kullanılmaktadır.

Temel parçalar:

Gantry ( x-ışın jeneratörü / x-ışın tüpü / kolimatör / detektör )

Hasta masası

Görüntü işleme ünitesi

Temel tüketim malzemeleri

X-ışın tüpü

Temel altyapı gereksinimleri

İyonize radyasyon koruma (zırhlama) yapı-inşaat hizmeti,

İyonize radyasyon havalandırma sistemi,

Trifaze (üç faz) destekli elektrik hattı,

Kesintisiz güçkaynağı

YAZAR : Ali Celal

Elektronik Mühendisi / E.Üni. Kalibrasyon Lab. Sorumlusu / Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı Sorumlu Müdürü (Sağ.Bak.) / X-Işınlı Görüntüleme Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) / Ultrason-Doppler Sistemleri Test Kontrol ve Kalibrasyon Uzmanı (Sağ.Bak.) - Hatalı veya kaldırılmasını istediğiniz sayfaları diyot.net@gmail.com bildirin

BU YAZIYI DA İNCELEDİNİZ Mİ ?

Röntgen Cihazı

Röntgen cihazının diğer bir adı da X-ray cihazıdır. Bu cihazla, düşük dozdaki radyoaktif X ışınları …

Bir yanıt yazın