Sponsor – Reklam

Sponsor , Reklam , Tanıtım için aşağıdaki maddeler geçerlidir

Sponsor, bir etkinliği, aktiviteyi, kişiyi, grubu veya organizasyonu finansal olarak veya ürünleriyle destekleyen kişilere verilen isimdir.

Sponsora ait Banner, sitenin sağında bulunan ve tüm sayfalarda gösterilen Sidebar kısmında yayınlanır.

Birden fazla Sponsor olması durumunda kayıt tarihleri dikkate alınır. Eski tarihli kayıt üstte olacak şekilde düzenleme yapılır .

300 x 250 Sponsora ait Banner : 500 TL/Ay  ( 6 aylık 2.000 TL  – 1 yıllık 3.000 TL )
300 x 600 Sponsora ait Banner : 750 TL/Ay  ( 6 aylık 3.000 TL  – 1 yıllık 5.000 TL )

Banner süresi, yayınlanma saatine bakılmaksızın yayına alındığı gün başlar.  Bir aylık süre 30 gün olarak hesaplanır.

Sponsor görseli, Sponsor sahibi tarafından hazırlanarak editöre teslim edilir.
Banner 300 x 250 veya 300 x 600 piksel etabında ve JPG, PNG veya GIF formatında olmalıdır.
Banner yayına alındıktan sonra, süre bitimine kadar, maddi hatalar dışında ekleme ya da düzenleme yapılamaz. Görsel veya bağlantı adresi değiştirilemez.

Görsel içerikler daima Klinikmuhendislik.com sunucusunda barındırılır.

Klinikmuhendislik.com editörünün, aşırı hareketli animasyonlar ve göz yorucu tasarımlar ile alelade hazırlanmış, estetikten uzak görselleri kabul etmeme hakkı saklıdır.

Olumlu yanıt alındıktan ve Peşin ödeme yapıldığı sürece Sponsor sahibine ait banner, yayında kalır.

Süre bitimine kadar herhangi bir süre uzatımı talebi alınamaması durumunda süre bitiminde banner yayından kaldırılır.

Konusu veya içeriği yetişkinlere özel ürünler, çevrim içi bahis, alkol veya kumar olan sitelerle ilgili Sponsor çalışması yapılmaz.

Sponsor yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

İletişim diyotcu@gmail.com

27/12/2023-7491 sayılı Kanunun 7. maddesine istinaden ” İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ve bu ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.”

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamındadır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan madde kapsamında kazançları istisna edilen faaliyetlerde bulunanlara yapılan ödemelerin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesine göre gider pusulası yerine geçebilecektir.